Kaupunginhallitus 06.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 14.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:37 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
80 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
81 § Pöytäkirjan tarkastus
82 § Opettajavirkojen perustaminen 1.4.2023 lukien kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen
83 § Kahden erityisopettajan viran perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen lukiokoulutuksen palvelualueelle 1.8.2023 lukien
84 § Ympäristönsuojelusuunnittelijan viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen
85 § Pysäköinnintarkastajan viran (vak. nro 101158) muuttaminen katutarkastajan viraksi
86 § Maanhankintapäällikön viran (vak. nro 608047) tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
87 § Oikaisuvaatimus henkilöstöpalvelupäällikön päätöksestä 25.11.2022 § 301 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 mom. 32 kohta
88 § "Turku Ratapiha" asemakaavanmuutosehdotuksen 2/2018 edellyttämä maankäyttösopimus, os. Köydenpunojankatu 14
89 § Asemakaavanmuutosehdotus; Pukkila 2.0, Pitkämäki (os. Kalsiittikuja 12) (25/2022) (Kv)
90 § Keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkko 2035
91 § Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029
92 § Kauppahallin korttelin kehittämisen innovaatiokumppanuuden edellyttämä yhteistyösopimus
93 § Investointihankkeiden määrärahan korotusesitys vuodelle 2023 (Kv)
94 § Kaunistamisrahaston vuoden 2022 tuoton jako
95 § Sirkkalabackens skolan yhdistäminen Sirkkala skolaan ja S:t Olofsskolaniin (Kv)
96 § Hyvinvointipalvelujen arviointi (Kv)
97 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon