Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta526.01.20235
Kaupunginhallitus9606.03.202316

689-2023 (00 01 02, 06 00 00, 05 17 00, 05 09 00)

Hyvinvointipalvelujen arviointi (Kv)

Tiivistelmä: -

Tarklk § 5

Revisiotoimisto 23.1.2023:

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Turun kaupungin hallintosäännön (Kv 12.12.2022) 6 §:n mukaan tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen, kaupunginhallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta riippumattomasti toimiva lakisääteinen toimielin, joka huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, kaupungin toimintaan kohdistuvasta kuntalain mukaisesta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2022-2023 yhtenä aiheena on ollut Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointi.

Arvioinnissa on tarkasteltu kolmea hyvinvointipalvelujen aihetta tilanteessa, jossa näiden palvelujen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle on valmisteltu. Arvioinnin aiheena ovat olleet:

- hoitoon pääsy Turun kaupungin terveysasemilla,

- vanhuspalvelujen arvioinnin (Tlk 23.5.2012) jälkiseuranta sekä

- lastensuojelun arvioinnin (Tlk 2.6.2015) jälkiseuranta.

Arviointia varten on haastateltu Turun kaupungin vastuuhenkilöitä. Kokouksissaan tarkastuslautakunta on käynyt keskustelua arvioinnin valmistelussa huomioitavista aihealueista ja antanut jatkovalmisteluohjeita arvioinnin valmisteluun.

Selvitysten ja haastattelujen pohjalta on laadittu yhteenvetoraportti tarkastuslautakunnan keskeisistä havainnoista.

Oheismateriaali 1 ​Raporttiluonnos 23.1.2023: Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointi - hoitoon pääsy terveysasemille, vanhuspalvelut ja lastensuojelu

​Salassa pidettävä, JulkL 6 §

​Raportti tulee julkiseksi, kun asia, jota raportti koskee, on tarkastuslautakunnassa käsitelty loppuun ja pöytäkirja on tarkastettu​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​(toimitetaan tarkastuslautakunnalle erikseen pdf-versiona)

​Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus​Tarkastuslautakunta päättää raportin Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointi jatkovalmistelusta ja käsittelystä.

Päätös​Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä raportin Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arvioinnista muutoksin.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti lähettää raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto päättää lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle ​ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.​

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.

Liite 1​Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointiraportti - hoitoon pääsy terveysasemille, vanhuspalvelut ja lastensuojelu

​​

Kh § 96

Liite 1​Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointiraportti - hoitoon pääsy terveysasemille, vanhuspalvelut ja lastensuojelu​

Tarkastuslautakunnan ehdotus​​​

Kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä 1 olevan raportin tiedoksi sekä lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.​​

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Tarklk § 5
Liite 1:Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointiraportti

Kh § 96
Liite 1:Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen arviointiraportti