Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8606.03.20237

1448-2023 (01 01 00)

Maanhankintapäällikön viran (vak. nro 608047) tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 86

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.2.2023:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden maanhankintapäällikön viran (vak. nro 608047) tehtävänimike ja kelpoisuusvaatimus muutetaan 1.5.2023 lukien. Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueen kiinteistökehitys ja isännöinti -vastuualueen maanhankintapäällikön virka on tulossa avoimeksi 1.5.2023 alkaen. Maanhankintapäällikkö on maanhankinta ja isännöinti -yksikön lähijohtaja.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on esittänyt, että po. viran tehtävänimeke muutetaan maanhallintapäälliköksi, koska päivittäisissä tehtävissä suurempaa roolia näyttelee kaupungin olemassa olevan maaomaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on nyt teknillisen korkeakoulun maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto ja käytännössä hankittu hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin. Maanhallintapäällikön viran tehtäviin sisältyy jatkossakin toimia kaupungingeodeetin sijaisena kiinteistörekisterin pitäjänä. Kiinteistörekisterilaissa on määritelty, että tehtävää hoitavalla viranhaltijalla on oltava teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto. Palvelukokonaisuus on esittänyt, että viran kelpoisuusvaatimus muutetaan muotoon teknillisen korkeakoulun maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Muutoksilla ei ole vaikutusta tehtävän vaativuuteen eikä siten myöskään tehtäväkohtaiseen palkkaan. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden maanhankintapäällikön viran (vak. nro 608047) tehtävänimike muutetaan 1.5.2023 lukien maanhallintapäälliköksi ja että viran kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan teknillisen korkeakoulun maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat