Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8506.03.20236

1497-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Pysäköinnintarkastajan viran (vak. nro 101158) muuttaminen katutarkastajan viraksi

Tiivistelmä: -

Kh § 85

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 23.2.2023:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirrot -vastuualueen pysäköinnintarkastajan viran (vak. nro 101158) ja viranhaltijan tehtävänimikkeeksi muutetaan 1.4.2023 lukien katutarkastaja, että viran ja em. viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on 2.746,59 €/kk (TS/PR II, VL 2B) ja että viran kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva tutkinto ja tehtävien hoitamiseen tarpeellinen tieliikenne- ja ajoneuvojen siirtoa koskevien sääntöjen tuntemus sekä kokemus valvontatehtävistä. Viranhaltija on antanut suostumuksensa em. muutoksille.

Esityksen mukaan pysäköinninvalvonta ja ajoneuvonsiirrot -vastuualueen ajoneuvonsiirroissa on kaksi katutarkastajaa, joiden tehtävänä on toimia ajoneuvon siirtotapahtumassa viranomaisena ja varmistaa konkreettisesti, että ajoneuvon siirtäminen tapahtuu sitä koskevan lain mukaan. Varsinainen hinaustoiminta ostetaan ulkoiselta toimijalta. Lisäksi katutarkastajat ovat avustaneet pysäköinninvalvonnan vastuulla olevalla kaupungin varastolla 80 % työaikaa tekevää varikonhoitajaa, koska toinen varikonhoitaja on eläköitynyt elokuussa 2021 eikä tilalle ole vielä palkattu uutta henkilöä. Toinen katutarkastajista on tehnyt lyhennettyä 45 %:n työaikaa 1.4.2022 alkaen.

Esityksessä on todettu, että pysäköinnintarkastajan viranhaltija on tehnyt katutarkastajan töitä syyskuusta 2021 alkaen, koska ajoneuvonsiirtojen viranomaistehtäviä ei pysty tekemään 1,45 katutarkastajan työpanoksella. Katutarkastajilla on toimivalta määrätä myös pysäköintivirhemaksuja, joten pysäköinnintarkastajan viranhaltija on pystynyt katutarkastajan työn ohessa tekemään myös pysäköinnintarkastajan työtä. Ajoneuvonsiirroissa on jatkuva tarve kahdelle kokoaikaiselle katutarkastajalle, joten pysäköinnintarkastajan viranhaltija on tarkoituksenmukaista siirtää pysyvästi katutarkastajaksi. Palvelualueen kokonaispalkkakustannukset säilyvät myös ennallaan, koska pysäköinnintarkastajan viranhaltija on syyskuusta 2021 saakka tehnyt katutarkastajan tehtäviä virkaan kuuluvin palkkaeduin. Lyhennettyä työaikaa tekevän katutarkastajan eläköityessä avoimeksi tuleva katutarkastajan virka tullaan lakkauttamaan.

Esityksessä on lisäksi todettu, että muutosta ei ole huomioitu kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa, mutta muutoksesta ei aiheudu HTV-luvun nousua. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa palvelukokonaisuuden esitykseen.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Liite 1Pysäköinnintarkastajan viran (vak.nro 101158) muutoslomake

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 85
Liite 1:Pysäköinnintarkastajan viran (vak. nro 101158) muutoslomake