Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8306.03.20234

814-2023 (01 01 00)

Kahden erityisopettajan viran perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen lukiokoulutuksen palvelualueelle 1.8.2023 lukien

Tiivistelmä:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää kahden erityisopettajan viran perustamista lukiokoulutuksen palvelualueelle.

Kh § 83

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 14.2.2023:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää kahden vuosityöaikaan otettavan erityisopettajan viran perustamista lukiokoulutuksen palvelualueelle. Palvelukokonaisuus perustelee esitystä sillä, että lukiokoulutuksessa erityisopetuksen tarve on kasvanut viime vuosina niin opiskelijoiden tarvitseman ohjauksen ja tuen tarpeen lisääntymisen johdosta, kuin lukiokoulutuksen valtakunnallisen lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi lukion uusi opetussuunnitelma asettaa erityisen tuen järjestämiselle lukiossa painetta.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitettyjen lukion erityisopettajan palvelussuhteen ehtojen suhteen. Lukion erityisopettajan virkojen palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen lukiota koskevien osioiden A ja B mukaisesti. Perustettavien lukion erityisopettajan virkojen kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Vuosityöaikaan otettavien lukion erityisopettajan virkojen perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esittämällä tavalla on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon se, että erityisopettajien työaika saadaan joustavammin käyttöön ja se mahdollistaa työajan sijoittamisen myös kesäkeskeytysaikaan.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan kahden erityisopettajan viran perustaminen sisältyy palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan kahden erityisopettajan viran palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen ovat n. 148.000 euroa vuodessa.

Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitettyjen virkojen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Virkojen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi palvelukokonaisuuden tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Liite 1Lukion erityisopettaja (Kerttulin lukio)

Liite 2Lukion erityisopettaja (Luostarivuoren lyseon lukio)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 83
Liite 1:Lukion erityisopettaja (Kerttulin lukio)
Liite 2:Lukion erityisopettaja (Luostarivuoren lyseon lukio)