Kaupunginhallitus 27.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 07.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:21 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
65 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
66 § Pöytäkirjan tarkastus
67 § Lyseon koulun tarveselvitys
68 § Turun kaupungin lausunto Väyläviraston investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2024-2031
69 § Ammatillisen koulutuksen Taitaja2025-tapahtuman järjestämisoikeuden hakeminen Skills Finland ry:ltä
70 § Ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen hakeminen
71 § Kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta vuonna 2022 - yhteenveto
72 § Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeiden myyminen Kaarinan kaupungille
73 § Turun kaupungin asiakirjoista ja tietojen antamisesta perittävät maksut
74 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
75 § Turun hallinto-oikeuden päätös / asemakaavamuutos: Kärsämäen urheilupuisto
76 § Täydennys kaupunginhallituksen kevätkauden 2023 kokousaikatauluun
77 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.2.2023 päätösten täytäntöönpanot
78 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
79 § Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 1.11.2021 § 501 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 ja 32 kohdat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon