Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7027.02.20236

838-2023 (02 05 01)

Ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen hakeminen

Tiivistelmä:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt haun ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2023 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen rahoituksesta. Perusrahoituksen lisäksi voidaan hakea lisätalousarvioon perustuvia lisärahoituksia.

Kh § 70

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen, palvelualuejohtaja Hannu Immonen ja rehtori Päivi Lehtinen 13.2.2023:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt loppuvuodesta 2022 tehdyllä varsinaisella suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien perusrahoituksesta varainhoitovuodelle 2023. Osa perusrahoituksesta on jätetty jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään 30.1.2023 ilmoittanut ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden 2023 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen hakemisesta. Tämän kautta haetaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilun lisärahoitusta. Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2023.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää haettavaksi oppisopimuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilun harkinnanvaraista perusrahoitusta. Kokeilun aikana tarkoituksena on, että työnantaja saisi lähtökohtaisesti alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta suuremman koulutuskorvauksen kuin muista oppisopimusopiskelijoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun varattua lisärahoitusta harkinnanvaraisena korotuksena kohdennetusti niille koulutuksen järjestäjille, joilla on kohderyhmään kuuluvia oppisopimusopiskelijoita. Järjestäjäkohtainen kohdennus tehdään laskennallisin perustein varainhoitovuotta edeltävän vuoden toteutumatietojen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskentakriteereiden perusteella määräytyvä rahoitus Turun kaupungille on 172​ 468 euroa (keskimäärin 121,42 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa).

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön esittämää lisärahoitusta.

Liite 1​Hakulomake

Oheismateriaali 1​Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 30.1.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hakea ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2023 rahoitusta liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kasvatus- ja opetusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan hakemus ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus


Liitteet:

Kh § 70
Liite 1:Hakulomake