Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6927.02.20235

1396-2023 (00 04 02, 10 03 02)

Ammatillisen koulutuksen Taitaja2025-tapahtuman järjestämisoikeuden hakeminen Skills Finland ry:ltä

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun kaupunki hakee vuoden 2025 Taitaja-tapahtuman järjestämisoikeutta Turkuun Skills Finland ry:ltä. Tapahtuma on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä Varsinais-Suomen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Kh § 69

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja palvelualuejohtaja Hannu Immonen 15.2.2023:

Taitaja-tapahtuma on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1988. Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Kilpailun lisäksi tapahtuma toimii kohtaamispaikkana useille ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä näyteikkunana ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneelle tai ammatinvalintaa pohtivalle yleisölle. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka luovuttaa järjestämisoikeuden vuosittain jollekin ammatilliselle koulutuksen järjestäjälle.

Turku on toiminut Taitaja-tapahtuman näyttämönä vuosina 2005 ja 2015. Taitaja2015-tapahtumassa vierailijoita Turun messukeskuksessa kolmen tapahtumapäivän aikana oli 51.000. Tavoitteeksi Taitaja2025-tapahtumalle on asetettu 60.000 kävijää, joista noin 5.000 on alueen peruskoulujen yläkoululaisia. Turun ammatti-instituutilla ja alueen muilla ammatillisen koulutuksen toimijoilla on hyvä kokemus kilpailun ja sen oheistapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Aikaisempina Turun järjestelyvuosina tapahtuma on toteutettu Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä, joka on havaittu hyväksi tavaksi parantaa organisaatioiden ja yrityselämän yhteistyötä sekä kehittää henkilöstön osaamista yhteisen projektin avulla.

Turun ammatti-instituutin on tarkoitus toimia hankkeen alueellisena veturina, ja kumppanuusoppilaitoksina tulevat alustavasti olemaan Turun AKK, Livia, Raseko, Turun konservatorio, Turun Ammattiopistosäätiö, Ammattiopisto Spesia, Salon seudun ammattiopisto, Novida ja Axxell. Tapahtuman suunnittelussa otetaan huomioon kaksikielisyys.

Taitaja2025-tapahtuman toteuttamisen on tarkoitus tukea osaamisen kärkihankkeen tavoitteita kaupungissa:

Taitaja2025-tapahtuman pääteemoiksi on suunniteltu osaamisen vahvistaminen, elinkeinoyhteistyön kehittäminen ja uudistuva oppiminen.

Turun menestys perustuu yhteistyölle. Koulutuksen ja yritystoiminnan avulla pystytään luomaan menestyvää elinkeinotoimintaa, työllisyyttä sekä hyvinvointia. Taitaja2025-tapahtuman suunnittelu ja toteutus on tiivis ja vaativa prosessi, joka edellyttää kaikkien projektissa mukana olevien oppilaitosten, taustatahojen, kumppaniyritysten, eri yhteisöjen ja niissä toimivien henkilöiden aktiivista yhteistyötä. Tapahtuman rakentaminen luo mahdollisuuksia uusien innovaatioiden kehittämiseen ja yhä parempaan yhteistyöhön sekä Turun alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen. Taitaja2025-tapahtuman tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös alueella toimivien korkeakoulujen kanssa.

Tapahtuman ajankohta ja tapahtuma-alue

Taitaja2025-tapahtuman ajankohdaksi on suunniteltu 5. – 8.5.2025 ja tapahtuma-alueeksi Turun Messukeskusta ja sen lähialueita. Tapahtumassa on tarkoitus edelleen kehittää viime vuosina aloitettuja malleja, joissa osa lajeista toteutetaan muissa ympäristöissä kuin varsinainen päätapahtuma-alue. Tällä toteutusmallilla säästetään myös kustannuksissa merkittävästi. Muut ympäristöt voivat olla esimerkiksi oppilaitoksen oppimisympäristöjä.

Tapahtuman vaikuttavuus

Taitaja-tapahtuman suunnittelu, rakentaminen ja toteuttaminen edellyttää tuhansien asiantuntijoiden yhteistyötä ympäri Suomea yli kahden vuoden ajan. Tapahtumaan osallistuvia kilpailijoita on semifinaalivaiheessa noin 1.700 ja finaalivaiheessa noin 400. Lisäksi kilpailussa on mukana Suomen ammattitaitomaajoukkue ja kansainvälisiä kilpailijoita.

Finaalin järjestelyissä on noin 500 lajitoimijaa, ja heitä on avustamassa satoja opiskelijoita. Näin mahdollistetaan Suomen suurimman vuosittaisen ammatillisen koulutuksen tapahtuman toteuttaminen kymmenille tuhansille kävijöille. Taitaja-tapahtuma tarvitsee kaupungin majoituskapasiteettia hotelleista noin 4.000 majoitusvuorokautta. Tapahtuman vaikuttavuus on suuri ja sitä voidaan tarkastella monella eri tasolla:

Alustava suunnitelma toteutettavista lajeista ja budjetti

​Toteutettavat lajit koostuvat joka vuosi järjestettävistä lajeista, alueellisista lajeista, Taitaja plus -lajeista (erityistä tukea tarvitsevat) ja ammattinäytöksistä. SM-lajeja on noin 45 ja ammattinäytöksiä yleensä kolme.

Taitaja2025-tapahtuman kustannusarvio koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä strategiarahoituksesta, yhteistyökumppanien yhteistyösopimuksista ja projektissa mukana olevien koulutuksen järjestäjien omasta rahoituksesta. Alustava kustannusarvio on esitetty oheismateriaalissa 2.

Käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Asia on esitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa iltakouluasiana 14.2.2023.

Oheismateriaali 1​Alustava lajisuunnitelma

Oheismateriaali 2​Alustava budjetti (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Oheismateriaali 3​Esitys Taitaja-tapahtumasta kasvatus- ja opetuslautakunnassa 14.2.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki hakee Taitaja2025-tapahtuman järjestämisoikeutta Skills Finland ry:ltä.

​Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kasvatus- ja opetusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan hakemus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus