Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta2113.02.20233
Kaupunginhallitus7427.02.202310

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 21

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 9.2.2023:

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Turun kaupunginvaltuusto on 23.1.2023 § 3 päättänyt myöntää Jaakko Lindforsille tämän pyytämän eron Turun kaupunginvaltuuston valtuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Vasemmistoliitto r.p.:n ensimmäinen varavaltuutettu Selmi Holopainen.

Turun kaupungin keskusvaalilautakuntaa on vaalilain 93 §:n nojalla pyydetty määräämään Vasemmistoliitto r.p:n ehdokkaista uusi varavaltuutettu, sillä Vasemmistoliitto r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 143 vahvistaman vaalituloksen mukaan Vasemmistoliitto r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nousee sijaantulojärjestyksessä seuraava henkilö eli Lauri Kouki.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Vasemmistoliitto r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Lauri Koukin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​

Kh § 74

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Vasemmistoliitto r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuiksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Lauri Koukin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto