Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7727.02.202313

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.2.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 77

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 13.2.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 21 Hallintosäännön 140 §:n mukainen ilmoitus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 22 Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon

 

Jakelu:

ao Jaakko Lindfors

ao Anna Mäkipää

ao Selmi Holopainen

tied Li Andersson

tied Varsinais-Suomen liitto

 

§ 23 Uuden jäsenen valitseminen kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan

 

Jakelu:

ao Jaakko Lindfors

ao Timo Furuholm

tied Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta

tpv Konsernihallinto

 

§ 24 Uuden jäsenen valitseminen sekä varapuheenjohtajan nimeäminen liikuntalautakuntaan

 

Jakelu:

ao Laura Kaarniharju

ao Nina Tiitta

ao Joni-Juhani Laakso

tied Liikuntalautakunta

tpv Vapaa-aika

 

§ 25 Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

 

Jakelu:

ao Mari van den Berg

ao Iris Nordman

tied Johanna Forss-Lähdesmäki

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

tpv Kasvatus ja opetus

 

§ 26 Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon

 

Jakelu:

ao Mari van den Berg

ao Iris Nordman

tied Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

tpv Kasvatus ja opetus

 

§ 27 Yleiskaava 2029 -ehdotus (1/2009)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Muistutuksen tekijät

tied Kansallis-yhtiöt

tied Ruskon kunta

tied Ålands lansdskapsregering

tied Varsinais-Suomen liitto

tied Vapaa-aika, museopalvelut

tied 2. Logistiikkarykmentin esikunta

 

§ 28 Ferry Terminal Turku -hankkeen rahoitusjärjestelyjen muuttaminen

 

Jakelu:

tpv Turun Satama Oy

tpv Kaupunkiympäristö

tpv Konsernihallinto, lakipalvelut

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Konsernihallinto, tilapalvelut

tied Konsernihallinto, omistajaohjaus

 

§ 29 Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteiden tarkistaminen

 

Kaupunginvaltuustossa on asian käsittelyn yhteydessä tehty seuraavansisältöinen ponsi, joka on lähetetty hallintosäännön 163 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon:

 

Uuden asunto- ja maapoliittisen ohjelman vaikutuksia tulee seurata ja arvioida. Heikkenevässä suhdanteessa on riskinä, etteivät varsinkaan suurempien kaava-alueiden hankkeet lähde liikkeelle. Perustelluista syistä päätöksenteossa pitää voida joustaa tiukimmasta sääntelystä."

 

Kaupunginvaltuusto päätti asunto- ja maapolitiikan periaatteiden hyväksymisen yhteydessä, että jatkossa asemakaavojen tavoitteiden asettamisen yhteydessä arvioidaan, onko kyseisellä kaava-alueella erityisiä syitä selvittää tarvetta asunto- ja maapolitiikan periaatteista poikkeaviin asuntorakenteen monipuolisuuteen vaikuttaviin linjauksiin.

 

Kaupunginhallitus päättää, että ponsi otetaan huomioon valmistelussa siten, että kaavojen tavoitteiden asettaminen tuodaan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi, mikäli asunto- ja maapolitiikan periaatteet näyttävät pysäyttävän hankkeita tai estävän uusien kaavoitushankkeiden käynnistymistä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

 

Jakelu:

tied Auran kunta

tied Kaarinan kaupunki

tied Liedon kaupunki

tied Maskun kunta

tied Mynämäen kunta

tied Naantalin kaupunki

tied Nousiaisten kunta

tied Paimion kaupunki

tied Paraisten kaupunki

tied Raision kaupunki

tied Ruskon kunta

tied Sauvon kunta

tpv Kaupunkiympäristö

tied Kaupunkiympäristölautakunta

 

§ 30 Turun kaupungin omistajapolitiikan 2022 - 2025 päivittäminen

 

Jakelu:

tied Arkea Oy

tied Blue Industry Park Oy

tied Forum Marinum -säätiö

tied Kaarea Oy

tied Kuntec Oy

tied Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

tied Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab

tied Turku City Data Oy

tied Turku Science Park Oy Ab

tied Turku 2029 -säätiö sr

tied Turun Aikuiskoulutussäätiö

tied Turun ammattikorkeakoulu Oy

tied Turun Kaupunginteatteri Oy

tied Turun Kaupunkiliikenne Oy

tied Turun musiikinopetus Oy

tied Turun Satama Oy

tied Turun seudun puhdistamo Oy

tied Turun Seudun Vesi Oy

tied Turun Teknologiakiinteistöt Oy

tied Turun Vesihuolto Oy

tied Turun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo

tied TVT Asunnot Oy

tied Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

tied Visit Turku Arkhipelago Oy

tied Turun Taiteen talo Oy

tpv Konsernihallinto

tpv Konsernihallinto, asianhallinta

tied Konsernihallinto, omistajaohjaus

 

§ 31 Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivitys

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsernihallinto, asianhallinta

 

§ 32 Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsernihallinto, asianhallinta

 

§ 33 Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Wäinö Aaltosen museo, III kaupunginosa (os. Itäinen Rantakatu 38, Paavo Nurmen puistotie 3) (17/2022)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Samppalinnan Kesäteatterin Kannatusyhdistys

 

§ 34 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Bergström Pia

 

§ 35 Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Turkulaisten terveyden edistämisestä

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Korhonen Ari-Pekka

 

§ 36 Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Joukkoliikenteen maksuttomuuden laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Bergström Pia

 

§ 37 Valtuutettu Theresia Epse Samfoga Doh ym. aloite: Vuosittainen polkupyöräilykoulutus monikulttuurisille tai maahan muuttaneille naisille

 

Jakelu:

tpv Vapaa-aika, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Perälä Antti

 

§ 38 Valtuutettu Timo Furuholm ym. aloite: Liikunta- ja liikkumisvaikutusten ennakkoarviointi osaksi Turun päätöksentekoa

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Korhonen Ari-Pekka

 

§ 39 Valtuutettu Jarkko Wallinkoski ym. aloite: Turkuun oma Board Walk

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Korhonen Ari-Pekka

 

§ 40 Valtuutettu Niina Ratilainen ym. aloite: Turku liittyy sananvapautta ja kulttuuria puolustavien kaupunkien verkostoon, joka vastaanottaa vainottuja kirjailijoita, taiteilijoita ja toimittajia

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Korhonen Ari-Pekka

 

§ 41 Valtuutettu Seppo Muurinen ym. aloite: Yleinen veneen nosto- ja laskupaikka saarille

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Bergström Pia

 

§ 42 Valtuutettu Johannes Yrttiaho ym. aloite: Turku Energian kotitalouskuluttajien sähkölaskuja alennettava

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Korhonen Ari-Pekka

 

§ 43 Valtuutettu Sanna Paasikivi ym. aloite: Taksiajoneuvoliikennöinti turvalliseksi Samppalinnan maauimalan mäellä

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 13.8.2023

tied Bergström Pia

 

§ 44 Valtuutettu Konsta Weber ym. aloite: Turun kaupunki tukemaan akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 142 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Korhonen Ari-Pekka

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.