Kaupunginhallitus 06.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 14.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:52 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
47 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
48 § Pöytäkirjan tarkastus
49 § Ferry Terminal Turku -hankkeen rahoitusjärjestelyjen muuttaminen (Kv)
50 § Yleiskaava 2029 -ehdotus (Kv)
51 § Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Wäinö Aaltosen museo, III kaupunginosa (os. Itäinen Rantakatu 38, Paavo Nurmen puistotie 3) (17/2022) (Kv)
52 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Kulttuurijokilautan asemakaavamuutoksesta tehdystä valituksesta
53 § Kaavoituksen sujuvoittaminen
54 § Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteiden tarkistaminen (Kv)
55 § Turun kaupungin omistajapolitiikan 2022 - 2025 päivittäminen (Kv)
56 § Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivitys (kv)
57 § Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys (Kv)
58 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan opintomatka Saksaan 25.-28.4.2023
59 § Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten
60 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
61 § Impivaaran uimahallin saunojen palauttaminen käyttöön
62 § Uuden jäsenen valitseminen sekä varapuheenjohtajan nimeäminen liikuntalautakuntaan
63 § Linjojen 12, 14, 15, 20 ja 72 kilpailuttaminen
64 § Visit Turku Archipelago Oy:n pääomittaminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:1 mom 20 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon