Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5206.02.20236

5222-2019 (10 02 03, 03.04)

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Kulttuurijokilautan asemakaavamuutoksesta tehdystä valituksesta

Tiivistelmä:

Kaupunginosaseura Martinrantaseura ry on valittanut Turun hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston hyväksymästä Kulttuurijokilautan asemakaavamuutoksesta. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus tulisi hylätä.

Kh § 52

Ympäristölakimies Nina Mattila 31.1.2023:

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 234 hyväksynyt Kulttuurijokilautan asemakaavamuutoksen, jolla mahdollistetaan enintään 1500 kerrosneliömetrin kokoisen ympärivuotisesti toimivan uimala-, kulttuuri- ja virkistyspalveluja tarjoavan kelluvan lautan rakentaminen Aurajoen vesialueella Wäinö Aaltosen museon edustalle. Kerrosalasta voidaan käyttää ravintolapalveluja varten enintään 30 %. Palvelut tulevat tarjoamaan arviolta noin 40 työpaikkaa, jonka lisäksi tapahtumien aikaan tarvitaan lisähenkilökuntaa. Lautan vuotuiseksi kävijämääräksi arvioidaan 300.000 - 400.000 henkilöä. Martinrantaseura ry on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja vaatinut sen kumoamista. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt valtuuston lausuntoa 20.2.2023 mennessä.

Hallintosäännön 32 §:n 2 momentin 3) -kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Kaupunginhallitukselle esitetään liitteenä 1 olevan lausunnon antamista Turun hallinto-oikeudelle.

Liite 1​Lausunto

Oheismateriaali 1​Valituskirjelmä

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus


Liitteet:

Kh § 52
Liite 1:Lausunto