Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto523.01.20231
Kaupunginhallitus5506.02.20239

863-2022 (00 01 01, 00 01 02)

Turun kaupungin omistajapolitiikan 2022 - 2025 päivittäminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Khkon § 5

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 19.1.2023:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.2.2022 § 24 Turun kaupungin omistajapolitiikan. Asiakirjassa määritellään muun muassa yhtiökohtaiset linjaukset strategisten yhtiöiden lisäksi eräiden strategisiin yhteisöihin kytköksissä olevien operatiivisten yhteisöjen osalta.

​Asiakirjan päivitystarvetta arvioidaan tarvittaessa kaupunginhallituksen konsernijaoston toimesta ja mahdolliset yksittäiset muutokset hyväksytään vuosittain kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä. Omistajapolitiikan hyväksymisen jälkeen osa kaupunginvaltuuston linjaamista toimenpiteistä on jo toteutettu, mutta samalla eräiden yhtiöiden osalta on tapahtunut niin merkittäviä asiakirjan sisältöön vaikuttavia muutoksia, että omistajapolitiikkaa on tarkoituksenmukaista päivittää viipymättä odottamatta vuoden 2023 talousarvioprosessia. Edellä mainittuja konsernissa tapahtuneita muutoksia on toteutunut mm. seuraavasti:​

​Sidosyksikköaseman mahdollistamiseksi kaupunki on lisäksi hankkinut yksityisten pienosakkaiden omistuksessa olleet osakkeet Turku Science Park Oy:ssä ja omistaa yhtiöstä nyt 95,42 % aiemman 88,06 % sijasta.

​Ennen omistajapolitiikan hyväksymistä Turku Touring Oy suunniteltiin siirrettäväksi perustettavan yrityksen tytäryhtiöksi. Valmistelun yhteydessä on päädytty kuitenkin siihen, että Visit Turku Archipelago Oy:n toiminta kaupungin sidosyksikkönä ei ole mahdollista, mikäli yhtiön tytäryhtiöllä olisi hankintalaissa tarkoitettua ulkopuolista liikevaihtoa. Visit Turku Archipelago Oy:n toimintaa ei edellä mainituista syistä ole ollut tarkoituksenmukaista järjestää konsernimuotoisena.

​Turku Touring Oy:n osakkaiden neuvotteluissa ja yhtiön hallituksessa on pyritty laatimaan yhtiölle uutta liiketoimintasuunnitelmaa. Osakkaat ovat kuitenkin päätyneet valmistelussaan siihen, että kaikki toiminnot kyetään toteuttamaan Visit Turku Archipelago Oy:n kautta. Turku Touring Oy:n liiketoiminnan jatkamiselle ei ole siten löydetty enää liiketoiminnallisia perusteita.

Liite 1​Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 – 2025 muutosmerkinnöin

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025 asiakirjan päivittämistä liitteen 1 mukaisessa muodossa siten, että asiakirja korvaa kaupunginvaltuustossa 14.2.2022 § 24 hyväksytyn omistajapolitiikan 2022 - 2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 55

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen 24.1.2023:

Kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyn jälkeen on valmisteltu kaupunginvaltuuston päätettäväksi Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet. Kyseisessä asiakirjassa otetaan kantaa mm. kaupungin strategisten asuntoyhtiöiden tuotantotavoitteisiin sekä rooliin alueiden tasapainoisessa kehityksessä ja segregaation ehkäisyssä. Omistajapolitiikka on asuntoliiketoiminnan osalta osittain asunto- ja maapolitiikan periaatteita toteuttava asiakirja. Tältä osin nyt päivitetyistä periaatteista on johdettu joitakin yksittäisiä muutoksia TVT Asuntoja ja Vasoa koskien.

Liite 1​Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 – 2025​​

Oheismateriaali 1​​Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 – 2025 muutosmerkinnöin

Kaupunginhallituksen ehdotus

​Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan päivitetyn Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022-2025 -asiakirjan siten, että se korvaa kaupunginvaltuustossa 14.2.2022 § 24 hyväksytyn omistajapolitiikan 2022 - 2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Khkon § 5
Liite 1:Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025 muutosmerkinnöin

Kh § 55
Liite 1:Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025