Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta925.01.20238
Kaupunginhallitus5806.02.202312

515-2023 (01 02 02, 01 01 03)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan opintomatka Saksaan 25.-28.4.2023

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta oikeutettaisiin tekemään opintomatka Rostockiin ja Berliiniin 25.-28.4.2023.

Tksjlk § 9

Kehittämispäällikkö Topias Pihlava 17.1.2023:

Kaupunkiympäristön seudullinen joukkoliikenne on valmistellut Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan opintomatkaa Saksaan 25.-28.4.2023. Lautakunnan tarkoituksena on tutustua Berliiniin sekä Turun ystävyyskaupunki Rostockin onnistuneisiin joukkoliikenneratkaisuihin sekä kestävien kulkutapamuotojen edistämisen keinoihin.

Turun kaupunginhallitus on aikanaan linjannut, että lautakuntien opintomatkojen olisi syytä ensisijaisesti suuntautua pohjoismaihin ja toissijaisesti Turun ystävyyskaupunkeihin. Rostock on matkan pääkohde ja se on Turun virallinen ystävyyskaupunki.

Saksa on onnistunut monissa kaupungeissaan lisäämään kestävien liikkumismuotojen kuten jalankulun ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Joukkoliikenteen käytön edistäminen, niihin liittyvät uudet ratkaisut ja niiden tosiasiallinen vaikutus joukkoliikenteeseen ja liikenneympäristöön ovat erityisesti joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimivan joukkoliikennelautakunnan kiinnostuksen kohteita. Tarkoituksena on löytää konkreettisia esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä joukkoliikenteen kehittämisen uusista mahdollisuuksista joukkoliikenteelle.

Rostock on hyvin samankaltainen kaupunki kuin Turku kaupungin koon puolesta sekä sijaintinsa puolesta Itämeren rannalla. Rostockissa on hyvin toimiva joukkoliikenne ja hyvä raitiovaunuliikenne, mitä täydentää bussi- ja lauttaliikenne.

Turun yleiskaavan sekä kaupunkiseudun rakennemallin mukaisena tavoitteena on saavuttaa kestävien kulkumuotojen osuudeksi yli 66 prosenttia vuonna 2030. Tämä tavoite on jo saavutettu Rostockin kaupungissa, sillä yhteenlaskettu kestävien kulkumuotojen osuus on noin 66 prosenttia. Rostockissa joukkoliikenteen kulkutapaosuus on 17 prosenttia, kun se on Turussa tällä hetkellä 10 prosenttia (Liikennetutkimus 2016).

Rostockin tavoitteeseen on päästy esimerkiksi vahvistamalla joukkoliikennettä, lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja edellytyksiä sekä yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja. Lisäksi kaupungissa pilotoidaan pelkästään pyöräilijöille suunnattuja teitä sekä väliaikaiset autottomat kesäkadut tuovat keskustaan asukkaita viettämään kesäpäiviä. Kaikki tämä elävöittää myös keskustaa ja sen elinvoimaa kaupungin ytimenä.

Berliinissä lautakunnan tarkoituksena on tutustua kaksikerrosbussien kokemuksiin ja niiden sähköistymisen tilanteeseen. Mahdollisen kehälinjan kilpailutuksessa tulee ottaa kaksikerrosbussit yhtenä vaihtoehtona huomioon. Berliinissä keskustellaan Berliinin ja Saksan yleisestä joukkoliikennepolitiikasta sekä sen kokemuksista. Erityisen kiinnostavaa on viime kesänä toteutettu valtakunnallinen joukkoliikenteen alennuslippu sekä sen vaikutukset matkamääriin, asiakastyytyväisyyteen ja täyttöasteeseen.

Tutustumiskohteista saatavaa tietoa voidaan käyttää hyväksi myös Turun seudulla joukkoliikenteen kehittämisessä. Matkan kustannukset eivät myöskään poikkea muiden lautakuntien opintomatkojen kustannuksista, mitkä ovat suuntautuneet Pohjoismaihin.

Matkalle voivat osallistua lautakunnan jäsenet, apulaispormestari ja lautakunnan toimintaan osallistuvat virkamiehet, yhteensä noin 25 henkilöä. Lautakunnan varajäsen voi osallistua, jos varsinainen jäsen on estynyt. Matkan arvioidut kustannukset ovat noin 39.000 euroa ja ne maksetaan lautakunnan määrärahoista.

Paimion kaupunki liittyy Turun seudulliseen joukkoliikenteen toimivalta-alueeseen vuonna 2024. On tarkoituksenmukaista, että Paimion kaupunginjohtajalla tai muulla edustajalla on mahdollisuus osallistua lautakunnan matkaan siten, että Paimion kaupunki kustantaa edustajansa lennot ja majoituksen.

Hallintosäännön 33 §:n mukaisesti kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat toimielinten ulkomaanmatkoja.

Liite 1​Alustava matkaohjelma

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

Ehdotus​Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään edellä mainitussa kokoonpanossa liitteenä olevan alustavan matkaohjelman mukainen opintomatka Saksaan 25.-28.4.2023. Matkasta aiheutuneet kustannukset, yhteensä noin 39.000 euroa maksetaan lautakunnan määrärahoista.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 58

Liite 1​​Alustava matkaohjelma

kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus oikeuttaa joukkoliikennelautakunnan tekemään edellä mainitussa kokoonpanossa liitteenä olevan alustavan matkaohjelman mukainen opintomatka Saksaan 25.-28.4.2023. Matkasta aiheutuneet kustannukset, yhteensä noin 39.000 euroa maksetaan lautakunnan määrärahoista.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta


Liitteet:

Tksjlk § 9
Liite 1:Alustava matkaohjelma

Kh § 58
Liite 1:Alustava matkaohjelma