Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6106.02.20231

11383-2022 (14.04, 00 01 02, 10 03 02, 09 06 00)

Impivaaran uimahallin saunojen palauttaminen käyttöön

Tiivistelmä:

Syyskuussa kaupunginhallitus reagoi energiakriisiin ja energiapulan uhkaan päättämällä useista energiansäästötoimista. Muun ohella päätettiin Impivaaran uimahallin saunoja koskevista rajoitustoimista. Energiapulan uhka on pienentynyt ja siksi kaupunginhallitukselle esitetään saunoja koskevan päätöksen muuttamista siten, että saunat otetaan normaaliin käyttöön.

Kh § 61

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto ja liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi 3.2.2023:

Syksyllä 2022 Ukrainassa käynnissä oleva sota nosti energian hintaa Euroopassa ja sähkön riittävyyteen kylminä talvikuukausina liittyi suurta epävarmuutta. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja paikalliset jakeluverkkoyhtiöt kehottivat tuolloin yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä energiansäästöön.​

Kaupunginhallitus reagoi asiaan kokouksessaan 3.10.2022 päättämällä laaja-alaisista energiansäästötoimista. Muun ohella kaupunginhallitus päätti, että Impivaaran uimahallissa siirrytään lämmittämään vain yhtä saunaa pukuhuonetta kohden ja että poikkeusjärjestely on voimassa 1.11.2022 – 31.3.2023.​

Valtakunnallinen sähkönsäästökehotus tuotti vaikuttavia tuloksia. Fingridin mukaan joulukuun 2022 sääkorjattu sähkönkulutus oli 10 % pienempi kuin vuoden 2021 joulukuussa. Talven edetessä sähköpulan uhka on osin pienentynyt. Tammikuu oli Turussa ennätyksellisen lauha, eikä esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen 15 vuorokauden sääennuste lupaa alueelle kireitä pakkasia 16.2.2023 asti ulottuvalla ennustejaksolla. Teollisuuden Voima Oyj:n ilmoituksen mukaan Olkiluoto 3 -laitosyksikön tuotantokatko päättyy 6.2.2023, jolloin koekäyttöä jatketaan ja laitosyksikkö tuottaa verkkoon sähköä pääosin täydellä teholla.​

Impivaaran uimahallin saunansulkupäätös on pienentänyt merkittävästi kohteen sähköenergian kulutusta. Marraskuussa 2022 kohde kulutti 22,17 MWh vähemmän sähköä kuin marraskuussa 2021. Joulukuun osalta vastaava säästö oli 30,06 MWh. Asia voidaan konkretisoida toteamalla, että Impivaaran uimahallin saunansulkupäätös säästää kuukaudessa ison sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran sähköä.​

Tammi-maaliskuu ovat perinteisesti vilkkaimpia kuukausia uimahalleissa ja lumeton ulkoilusää lisää uimahallien suosiota entisestään. Tammikuussa 2023 Impivaaran uimahallissa vieraili 78​663 asiakasta. Tammikuun vilkkain päivä oli sunnuntai 15.1, jolloin asiakaskäyntejä kirjattiin 3​184. Yhden saunan periaate on osoittautunut monella tapaa haastavaksi vilkkaina uintipäivinä. Saunaan pääsyä on joutunut jonottamaan ja kiuas ei ole pystynyt tuottamaan riittävästi lämpöä tilanteessa, jossa saunan henkilömäärä ja vaihtuvuus ovat pitkäkestoisesti korkealla tasolla.​

Energiapulan uhka on osin väistynyt ja tehty saunansulkupäätös vaikeuttaa uimahallin toimintaa sekä mahdollisesti vähentää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja käyntitaajuutta. Tästä syystä saunat tulee palauttaa takaisin normaalikäyttöön. Energiatilanteen kärjistymisen varalta tulee olla nopea mekanismi, jolla saunarajoituksia voidaan ottaa uudelleen käyttöön tilanteen vaatiessa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että Impivaaran uimahallin saunat (kolme saunaa kummassakin pukuhuoneessa) palautetaan viipymättä normaaliin käyttöön. Päätös on toimeenpantavissa heti, kun se liikuntapalveluiden puolesta on teknisesti mahdollista.​

Kaupunginhallitus päättää lisäksi valtuuttaa kansliapäällikön tekemään tarvittaessa päätöksen saunojen sulkemisesta tai käyttöaikarajoituksista, mikäli tällaiselle on energian saatavuustilanteen heikentymisen johdosta tarvetta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvVapaa-aika
mtpvXXXXX