Kaupunginhallitus 29.04.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
201 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
202 § Pöytäkirjan tarkastus
203 § Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäyttöä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Yt)
204 § Osakkuus PILETTI-yhtiössä (Yt)
205 § Peruskouluissa ja lukioissa sattuneiden ns. vanhojen hammastapaturmien korvaaminen (St)
206 § Raitiotien yleissuunnitelman tavoitteet
207 § Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilikauden 2011 tilintarkastuksesta
209 § Rakennusmestarin viran (vak.nro 403804) muuttaminen liikuntapaikkamestarin viraksi
210 § Hyvinvointitoimialan toimistopäällikön viran (vak.nro 270013) lakkauttaminen
211 § Talouspalvelusihteerin virkojen (vak.nrot 703902 ja 503019) lakkauttaminen
212 § Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmän rahoitussihteerin viran (vak.nro 000612) lakkauttaminen
213 § Työterveyshoitajan viran (vak.nro 000510) lakkauttaminen
215 § Tarkastuslautakunnan raportti: Varhaiskasvatuksen arviointi (Kv)
216 § Turun kaupungin tilintarkastajan valitseminen (Kv)
217 § Hannele Lehdon ero Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsenyydestä (Kv)
218 § Aloite valtuutetun luottamustoimesta pidättämiseksi Kuntalain 41 §:n nojalla (Kv)
219 § Yhteenveto Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien raportoinnista vuodelta 2012 (Kv)
220 § Asukkaiden hyvinvointiohjelman raportointi vuodelta 2012 (Kv)
221 § Asunto- ja maankäyttöohjelman raportointi vuodelta 2012 (Kv)
222 § Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2012 (Kv)
223 § Talousohjelman raportointi vuodelta 2012 (Kv)
224 § Omistajapolitiikan raportointi ja arviointi ohjelman täytäntöönpanosta (Kv)
225 § Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman raportointi vuodelta 2012 (Kv)
226 § Tilaohjelman raportointi vuodelta 2012 (Kv)
227 § Asia poistettiin esityslistalta
228 § Kokeilu valtuuston kokousten suorista videolähetyksistä (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon