Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 12.12.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Puolalankatu 5, 2. kerros, kokoushuone Bryggman

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
206 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
207 § Pöytäkirjan tarkastus
208 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2019, taloussuunnitelma vuosille 2019-2022 sekä taloussuunnitelmaan sisältyvä strateginen sopimus ja operatiivinen sopimus
209 § Valtionavustus suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen digitalisaation ja palveluistumisen edistämiseksi
210 § Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2019
211 § Luopuminen Fölin aikataulukirjojen postittamisesta
212 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kesäaikataulut 2019
213 § Paraisten linjan 801 aikataulumuutokset
214 § Yölinjan 89 liikennöinti 7.2.2019
215 § Ruskon linjan 303 aikataulumuutokset
216 § Ruskon kunnan koululaisliikenteen nousukorvaus
217 § Hankintaoikaisuvaatimus liikennöintisopimuksen option lunastamista koskevasta päätöksestä
218 § Joukkoliikennepalvelujohtajan päätöspöytäkirjat
219 § Tiedoksi merkittävät asiat
220 § Pöytäkirjat, muistiot, tiedotteet ym.
221 § Lisäauto Liedosta klo 7:20 lähtevään linjan 6 vuoroon
222 § Lausunto Turun 2029 yleiskaavaluonnoksesta ja keskustan liikennesuunnitelmasta
223 § VARELYN kilpailutus 2018/3 Turku - Piikkiö - Paimio

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon