Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.12.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 15.12.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-19:10 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
59 § Mötets laglighet och beslutförhet
60 § Justering av protokollet
61 § Anmälningsärenden
62 § Aftonskola
63 § Protokollsjusterare Vartianen meddelade att han avlägsnar sig från mötet
64 § Verksamhetsställen och det maximala antalet förskoleplatser
65 § Svenska sektionens sammanträden våren 2024
66 § Uppföljning av ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen