Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6307.12.2023

366-2023 (07 02 01)

Protokollsjusterare Vartianen meddelade att han avlägsnar sig från mötet

Sammandrag: -

Ssnfu § 63

Beslut​Till protokollsjusterare istället för Vartianen valdes Blomster.​