Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.12.2023

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Vörlund-Wallenius Terhi   17:00 - ordförande
Heikkilä Jonas   17:00 - vice ordförande
Blomquist Markus   17:00 - medlem
Blomster Rosanna 62 - 66 17:07 - medlem
Elomaa Pekka-Juhani   17:00 - medlem
Gardberg Pia-Maria   17:00 - medlem
Gräsbeck Bianca   17:00 - medlem
Kronqvist Camilla   17:00 - medlem
Maijanen Juuso-Matias   17:00 - medlem
Tötterman Anna-Karin   17:00 - medlem
Vartiainen Alexis 59 - 62 17:00 - 19:06 medlem
Eriksson Melinda   17:00 - Ung.fm representant
Kjellman Liliane   17:00 - föredragande
Jensén Annika   17:00 - sekreterare
Karlsson Hanna   17:00 - sakkunnig
Loponen Irina   17:00 - 18:40 sakkunnig
Volosatova Lucy   17:00 - teknisk sekreterare
Johansson Lena   17:00 - 18:02 vierailija

Tillbaka till ärendelistan