Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6507.12.20236

7858-2023 (00 00 01)

Svenska sektionens sammanträden våren 2024

Sammandrag: -

Ssnfu § 65

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 29.11.2023:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Svenska sektionen sammanträder ungefär en gång i månaden, vid behov kan extra möten hållas.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning föreslås ha följande mötestider under våren 2024:

 

onsdag

24.01.2024   

kl. 17.00

torsdag

15.02.2024

kl. 17.00

tisdag

19.03.2024

kl. 17.00

torsdag

18.04.2024

kl. 17.00

torsdag

23.05.2024

kl. 17.00

torsdag

13.06.2024

kl. 17.00

         


Mötestiderna kan vid behov ändras av ordförande.

Svenska sektionen sammanträder i huvudsak Universitetsgatan 27a i mötesrum Runosmäki på andra våningen.

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar om mötestiderna enligt ovanstående förslag.

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkJalonen Timo
förkJokela Merja
förkVolosatova Lucy
åtgVuori Anne