Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6107.12.20233

366-2023 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 61

 

Åbo stadsfullmäktige

13.11.2023 § 219 Delårsöversikt nr 3 för 2023 länk

13.11.2023 § 220 Förslag till budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024-2027 länk

 

 

Åbo stadsstyrelse

20.11.2023 § 426 Budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024-2027 länk

20.11.2023 § 427 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisnings möte 7.11.2023.

6.11.2023 § 408 Utkast till detaljplaneändring; S:t Olofsskolan, stadsdel III länk

6.11.2023 § 409 S:t Olofsskolans projektplan länk

 

 

Nämnden för fostran och undervisning

21.11.2023 § 133 Nämndens sammanträden våren 2024 länk

21.11.2023 § 136 Utlåtande om S:t Olofsskolans projektplan länk

21.11.2023 § 141 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisnings möte 7.11.2023.

31.10.2023 § 123 Omorganisering av svenskspråkig yrkesutbildning länk

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.