Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6607.12.20237

10157-2022 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Uppföljning av ekonomin

Sammandrag: -

Ssnfu § 66

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 29.11.2023:

 

Rapport om uppföljningen av ekonomin

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom serviceområdet.

 

Tilläggsmaterial 1               Uppföljning av personal och ekonomi för oktober månad 2023

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.