Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6007.12.20232

Justering av protokollet

Ssnfu § 60

FörslagTill protokollsjusterare utses Juuso-Matias Maijanen och Alexis Vartiainen.

BeslutFörslaget godkändes.