Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 23.03.2021 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektroniskt sammanträde/ Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
17 § Mötets laglighet och beslutförhet
18 § Justering av protokollet
19 § Anmälningsärenden
20 § Aftonskola
21 § Linjedragning gällande förberedande behovsutredning för ett svenskspråkigt allaktivitetshus
22 § Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo
23 § Kvalitetsenkäten inom den grundläggande utbildningen
24 § Rapport över ekonomin
25 § Rapport över användningen av platserna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen