Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2023.03.20214

995-2021 (07 02 01)

Aftonskola

Sammandrag: -

Ssnfu § 20

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 17.3.2021:

 

1.Svenska sektionen tar del av information om den utvidgade läroplikten. Att utvidga läroplikten har varit en av de centrala reformerna i regeringsprogrammet. Tanken är att alla ska studera tills de är minst 18 år och fullgöra andra stadiets utbildning. Serviceområdesdirektör för gymnasieutbildningen Esko Heikkonen presenterar materialet och svarar på frågor.

 

2.Svenska sektionen tar del av behovsutredningen för S:t Olofsskolans tilläggsutrymmen. Saku Lehtiö och Minna Juselius från lokalitetsservicen presenterar olika alternativ för S:t Olofsskolan och svarar på frågor.

 

Tilläggsmaterial 1               Presentation om den utvidgade läroplikten

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

 

Serviceområdesdirektör Esko Heikkonen, lokalitetschef Minna Juselius och lokalitetscontroller Saku Lehtiö presenterade material och svarade på frågor. Rektor Elise Kurtén, rektor Nicke Wulff, rektor Christer Karlsson och föreståndare Johanna Lindfors deltog på distans och svarade på frågor.

Tilläggsmaterial 2Presentationer om S:t Olofsskolans behovsutredning