Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1823.03.20212

Justering av protokollet

Ssnfu § 18

FörslagTill protokollsjusterare utses Päivi Nuotio-Niemi och Helen Honkasaari.

BeslutFörslaget godkändes.