Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2523.03.20211

3799-2021 (05 10 00)

Rapport över användningen av platserna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Sammandrag: -

Ssnfu § 25

 

Servicechef Hanna Karlsson och direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 22.3.2021:

 

 

Småbarnspedagogiken strävar till att effektivt fylla de platser som finns inom serviceområdet. Målsättningen är att nå en beläggningsgrad på 100%.

 

Speciella verksamhetsformer som förskolegrupper, skiftesverksamhet samt integrerade grupper kan på grund av sin speciella karaktär inte jämföras med övrig småbarnspedagogik beträffande beläggningsgraden.

 

Bilaga 1               Rapport över användningen av platserna inom svenskspråkig småbarnspedagogik

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.


Bilagor:

Ssnfu § 25
Bilaga 1:Rapport över användningen av platserna inom svenskspråkig småbarnspedagogik