Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 23.03.2021

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Schauman Barbro   17:00 - ordförande
Lampi Branko   17:00 - vice ordförande
Björkqvist Jerker   17:00 - medlem
Blomqvist Nana   17:00 - medlem
Forsberg Risto 20 - 17:40 - medlem
Gardberg Pia-Maria   17:00 - medlem
Holmberg Frej 19 - 17:05 - medlem
Honkasaari Helen   17:00 - medlem
Nuotio-Niemi Päivi   17:00 - medlem
Werkelin Johan   17:00 - medlem
Vuori Santeri   17:00 - medlem
Heikkilä Jonas 22 - 22 18:56 - 19:00 ersättare
Schauman Ida 20 - 17:08 - Ss representant
Schauman Filip 20 - 17:45 - Ung.fm representant
Kjellman Liliane   17:00 - föredragande
Jensén Annika   17:00 - sekreterare
Heikkonen Esko 17 - 20 17:00 - 18:00 sakkunnig
Juselius Minna 17 - 21 17:00 - 18:55 sakkunnig
Karlsson Christer 17 - 24 17:00 - 19:30 sakkunnig
Karlsson Hanna   17:00 - sakkunnig
Kurtén Elise 17 - 24 17:00 - 19:30 sakkunnig
Lehtiö Saku 17 - 21 17:00 - 18:55 sakkunnig
Lindfors Johanna 17 - 24 17:00 - 19:30 sakkunnig
Wulff Nicke 17 - 24 17:00 - 19:30 sakkunnig
Volosatova Lucy   17:00 - teknisk sekreterare

Tillbaka till ärendelistan