Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1923.03.20213

995-2021 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 19

      

 

Åbo stadsstyrelse

1.3.2021 § 97 Förverkligandet av Åbo stads säkerhetsplanering och säkerhetsarbete år 2020 Länk till beslutet

1.3.2021 § 106 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 18.2.2021.

 

Nämnden för fostran och undervisning

10.3.2021 § 36 Utlåtande om Sirkkala skolas uppdaterade projektplan Länk till beslut

10.3.2021 § 38 Arbetstiderna för läsåret 2022 - 2023 Länk till beslut

10.3.2021 § 43 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 18.2.2021.

 

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.