Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9701.03.202114

2382-2017 (20, 011)

Turun kaupungin turvallisuussuunnittelu ja turvallisuustyön toteuttaminen vuonna 2020

Tiivistelmä: -

Kh § 97

Riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopus 10.2.2021:

Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma on laadittu vuosiksi 2017-2020. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta ja parantaa kaikkien kuntalaisten turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää.

Laatimisvaiheessa Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman kärkihankkeiksi muodostuivat turvallisuuskyselyn ja asiantuntija-analyysien perusteella asumisturvallisuuden parantaminen, kiinteistöjen turvallisuusdokumentointi viranomaisten käyttöön ja turvallisuuden tunteen lisääminen.

Turvallisuussuunnitelman toteuttamista seurataan vuosittain. Seuranta kohdistetaan erityisesti kärkihankkeisiin ja niiden toteuttamiseen. Turvallisuus-suunnitteluun osallistuvat tahot raportoivat riskienhallintapäällikölle kärkihankkeisiin kuuluvien toimien toteutuksen lisäksi niistä turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä, joita ko. tahot ovat toteuttaneet edellisen vuoden aikana. Raporttiin on koottu toimenpiteet vuoden 2020 osalta.

Turvallisuustyöhön ja turvallisuussuunnitteluun osallistuvat monet eri tahot. Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat, Lounais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, SPR ja Rikosuhripäivystys.

Raportti osoittaa, että arjen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi on tehty monipuolista työtä myös vuonna 2020.

Turun kaupunki on toteuttanut turkulaisille suunnatun turvallisuuskyselyn kahden vuoden välein. Viimeisin turvallisuuskysely tehtiin 2020 syksyllä. Kyselyyn vastanneiden mukaan kaupungin keskeisimmiksi ongelmiksi koettiin huumeiden käyttäjät, häiriökäyttäytyminen ja holtittomat autoilijat. Huumeiden käytättäjät ovat turvallisuuskyselyn suorittamisen aikana (2016-2020) nousseet vastaajien mielestä koko ajan vakavammaksi ongelmaksi.

Uuden turvallisuussuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Tuleva turvallisuussuunnitelma laaditaan vuosiksi 2021-2024. Turvallisuussuunnitelman keskeisimmiksi aiheiksi on valikoitunut syrjäytyminen, henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, nuorten huumaisainekokeilujen vähentäminen, huumeiden myynnin vähentäminen, ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset sekä paloturvallisuus.

Oheismateriaali 1Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2017-2020 – Raportti toimenpiteiden toteutuksesta vuonna 2020

Omistajaohjausjohtaja, kaupunginjohtajan varahenkilö Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee raportin Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuksesta vuonna 2020 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto
tiedKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedMatkailun palvelukeskus
tiedNuorisolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSivistystoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta 2017-2021
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyyspalvelukeskus
tiedTyöterveyshuolto
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta