Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 03.12.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:00 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
71 § Mötets laglighet och beslutförhet
72 § Justering av protokollet
73 § Språkkonsekvensbedömning för den svenskspråkiga utbildningen vid enheten för Handel och administration
74 § Elevantagningskriterier till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo
75 § Elevantagningskriterier och maximala antalet elever i elevupptagningen till förskoleundervisningen
76 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
77 § Rapport om uppföljning av ekonomin för oktober
78 § Det operativa serviceavtalet för svenskspråkig fostran och undervisning
79 § Anmälningsärenden

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen