Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7603.12.20135

13588-2013 (000)

Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Sammandrag: -

Ssnfu § 76

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 26.11.2013:

 

Följande mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning föreslås för våren 2014:

 

to 30.1.2014      kl. 16.00

to 14.2.2014      kl. 16.00

to 20.3.2014      kl. 16.00

to 24.4.2014      kl. 16.00

to 22.5.2014      kl. 16.00

to 5.6.2014      kl. 16.00

 

Mötestiderna kan vid behov ändras.

 

Förslag          Svenska sektionen för nämnden för fostran och undervisning beslutar om

mötestiderna enligt ovannämnda förslag.

BeslutSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning besöt om mötestiderna enligt följande:

on 29.1.2014                      kl. 16.30

on 26.2.2014                      kl. 16.30

to 27.3.2014                       kl. 16.30

to 15.5.2014                       kl. 16.30

to  5.6.2014                        kl. 16.30

Därtill beslöt sektionen att fastställa tidpunkten för seminariet om utbildningsstrategi till den 11.2.2014 kl.14-18.00.