Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7203.12.20132

Justering av protokollet

Ssnfu § 72

FörslagTill protokollsjusterare utses Marjo Lammervo och Kenneth Liukkonen.

BeslutTill protokolljusterare utsågs Marjo Lammervo och Gustaf Selén.