Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7703.12.20136

3970-2013 (041, 011)

Rapport om uppföljning av ekonomin för oktober

Sammandrag: -

Ssnfu § 77

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 26.11.2013:

 

Rapport om uppföljningen av ekonomin och personalen för oktober

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom resultatområdet.

 

Tilläggsmaterial 1:                Rapport om uppföljning av ekonomi och personal

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.