Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning7903.12.20131

1642-2013 (017)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 79

Åbo stadsstyrelse 25.11.2013 § 477

 

Beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte den 14.11.2013.

 

Nämnden för fostran och undervisning 20.11.2013 § 194 och § 197

 

Beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möten 29.10.2013 och 14.11.2013.

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

 

BeslutBeslutsförslaget godkändes.