Liikuntalautakunta 21.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 30.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:58 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
27 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 § Pöytäkirjan tarkastus
29 § Liikuntalautakunnan lausunto Luolavuoren koulun tarveselvityksestä
30 § Asia poistettiin esityslistalta
31 § Liikuntapalvelujen liikunnallisen elämäntavan yksikön liikuttamisen palvelujen palkkiotasot: ostopalveluohjaajat
32 § Liikuntapalvelujen hinnaston päivittäminen: mainospaikat
33 § Liikuntapalvelujen hinnaston päivittäminen: ohjauspalvelut ja -tuotteet
34 § Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen
35 § Hirvensalon hiihtokeskuksen palvelutuottajakilpailutuksen käynnistäminen
36 § Täydennys muun yhdistystoiminnan toiminta-avustuksen jakoon v. 2023
37 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
38 § Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2023 valtionosuudet vapaa-ajan palveluille
39 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
40 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
41 § Liikuntalautakunnan lausunto Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 2022-2025
42 § Pansion tenniskenttien pinnan vaihto tekonurmeksi / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.
43 § Uimalaitosten allaskemikaalien hankinta ajalle 1.4.2023 - 31.1.2026 + optio 2 v. / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon