Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3121.03.20235

2103-2023 (02 08 00)

Liikuntapalvelujen liikunnallisen elämäntavan yksikön liikuttamisen palvelujen palkkiotasot: ostopalveluohjaajat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 31

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen:

Liikuntapalvelujen liikunnallisen elämäntavan yksikkö tuottaa monipuolisia kuntalaisille suunnattuja liikuttamisen palveluita ostopalvelusopimuksilla yhteistyössä liikunta- ja urheiluseurojen, liikuntaa järjestävien yhdistysten sekä muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa. Ostopalvelut kilpailutetaan hankintalakien mukaisesti Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelujen kautta.

Liikunnallisen elämäntavan yksikön liikuttamisen palvelujen ostopalvelut kilpailutettiin edellisen kerran vuonna 2019. Kilpailutuksen perusteella Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöksellä (12.6.2019 § 52) hankittiin liikuntapalvelujen liikunnallisen elämätavan yksikön liikuttamisen palvelujen ostopalveluita ajalle 1.8.2019 - 31.7.2021, jonka jälkeen sopimusta oli mahdollisuus tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) yhden vuoden mittaisella optiokaudella. Ostopalvelujen hankintasopimuksia jatkettiin vapaa-aikajohtajan päätöksillä opintokausille 1.8.2021-31.7.2022 (18.5.2021 § 6) ja 1.8.2022-31.7.2023 (24.5.2022 § 35).

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut valmistelee uutta liikuntapalvelujen liikunnallisen elämäntavan yksikön liikuttamisen palvelujen ostopalveluihin liittyvää kilpailutusta. Uusi kilpailutuskierros toteutetaan kevään 2023 aikana, jonka pohjalta uusi sopimuskausi astuu voimaan 1.8.2023 alkaen. Sopimuskausi pitää sisällään seuraavat 12 liikuttamisen palvelujen osakokonaisuutta:

Osakokonaisuuksien vuosittainen arvo on noin 350.000 €. Tämä muodostuu liikuttamisen palveluista maksettavista ostopalvelupalkkioista. Ostopalvelupalkkioita voidaan maksaa joko ohjauksesta tai valvonnasta ja ne on jaettu seuraavaan kolmeen tasoon:

Ostopalvelupalkkioiden korkein palkkiotaso on ollut Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueiden käytössä ainakin vuodesta 2015 lähtien. Viimeisen seitsemän vuoden (2015-2022) aikana Tilastokeskukselta saatujen ansiotasoindeksiin liittyvien tietojen mukaan taide, viihde ja virkistys --toimialan, johon myös liikunta kuuluu, palkkataso on noussut 10,4 prosenttiyksikköä. Palkkatason kehitykseen nojaten ostopalvelupalkkioiden korottaminen on perusteltua ja niinpä, liikunnallisen elämäntavan yksikön liikuttamisen palvelujen ostopalvelupalkkioiden uusiksi palkkiotasoiksi ja niiden kriteereiksi esitetään seuraavaa:

Ohjauspalkkiotaso 1:

Ohjauspalkkiotaso 2:

Valvontapalkkiotaso:

Suunnittelu- ja valmistelukorvaus perustuu ostopalvelusopimuksessa sovitun ohjaustoiminnan sisällön tarpeisiin, eikä näin ollen sisälly jokaiseen ostopalvelusopimukseen. Suunnittelu- ja valmistelukorvauksen kriteerit ovat seuraavat:

​Uuden sopimuskauden alkaessa liikuttamisen palvelujen ostopalveluohjaajien palkkiotasojen ajantasaistamisella pyritään siihen, että palkkiotasot kohtelevat ostopalveluohjaajia tasavertaisesti kilpailutuksessa käytettyjen liikuttamisen palvelujen palvelukuvauksien mukaisesti. Lisäksi palkkiotasojen ajantasaistamisella tavoitellaan sitä, että toimiminen ostopalveluohjaajana muuttuu ohjaajan näkökulmasta houkuttelevammaksi ja ostopalveluohjaajien saatavuus kaupungin suuntaan paranee. Tavoitteena on myös se, että ostopalveluohjaajien palkkiotasot ovat uuden sopimuskauden alkaessa samassa linjassa Harrastamisen Turun mallin liikuntasisältöisissä kerhoissa toimivien kilpailutettujen ohjaajien palkkiotasojen kanssa.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen liikunnallisen elämäntavan yksikön liikuttamisen palvelujen ostopalveluohjaajien palkkiot esitetyn mukaisesti. Uudet palkkiotasot otetaan käyttöön uuden sopimuskauden alkaessa 1.8.2023.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedAuvinen Taina
tpvHalonen Esko
tiedHuhtaniemi Sanna
tiedLehtonen Tuula