Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3521.03.20239

2135-2023 (02 08 00)

Hirvensalon hiihtokeskuksen palvelutuottajakilpailutuksen käynnistäminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 35

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntapaikkamestari Tommi Virtanen:

Hirvensalon hiihtokeskuksen toiminnasta on viime vuosina vastannut Turun Slalomseura ry, jonka kanssa tehty määräaikainen käyttöoikeussopimus on päättymässä 31.5.2025 (liikuntalautakunta 22.3.2022 § 29). Hiihtokeskuksen alueella on nykyisen sopimuksen aikana järjestetty palveluita vain niinä talvikuukausina, kun sää on sallinut rinteiden lumettamisen ja niiden ylläpidon. Palvelua on järjestetty vuosittain keskimäärin n. 3kk ajan.

Kaupunki on päättänyt investoida ja uusia rinnevalaistuksen ja alueelliset sähkökeskukset sekä purkaa heikkokuntoisen huoltohallin hiihtokeskuksen alueella vuonna 2023. Osana investointipäätöksiä kaupunginhallitus linjasi (Kaupunginhallitus 8.11.2021 § 508), että hiihtokeskuksen palvelutuottaja tulee etsiä avointa tarjouskilpailua käyttäen.

Nyt tehtävällä kilpailutuksella on tarkoitus etsiä pitkäaikainen kumppani toteuttamaan hiihtokeskuksen maa-alueella ja sen kiinteistöissä vapaa-ajan palveluita ympärivuotisesti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta toteutetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntö julkaistaan Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa.

Hirvensalon hiihtokeskuksen palveluntuottajan hankintamenettely esitetään käynnistettäväksi seuraavasti:

Liite 1​Alustava tietopyyntö​

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:​

EhdotusLiikuntalautakunta päättää käynnistää hankinnan ehdotuksen mukaisesti kilpailullisella hankintamenettelyllä ja oikeuttaa palvelualueen tekemään tietopyyntöön tarvittaessa täydennyksiä ja pienimuotoisia muutoksia sekä valtuuttaa liikuntapalvelujohtajan allekirjoittamaan osallistumis- ja tietopyynnön.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvNummi Oskari
tpvVirtanen Tommi


Liitteet:

Liiklk § 35
Liite 1:Alustava tietopyyntö