Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3621.03.202310

9979-2022 (02 05 01)

Täydennys muun yhdistystoiminnan toiminta-avustuksen jakoon v. 2023

Tiivistelmä: -

Liiklk § 36

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen ja liikuntasihteeri Päivi Matilainen:

Liikuntapalvelut esittävät täydennystä liikuntalautakunnan 14.2.2023 § 23 tekemään päätökseen muun yhdistystoiminnan toiminta-avustuksen 2023 jaosta.

Turun Seudun Invalidit ry:n hakemus on saapunut Kulta-palveluun 20.9.2022 hakuajan puitteissa, mutta jäänyt huomioimatta avustuslaskennassa teknisen vian takia.

Yhdistyksen vesiliikuntatoiminta v. 2022 tuottaa 135 liikuntasuoritepistettä, joka on laskettuna avustuksena 93,55 €. Avustuksen muodostamisessa on käytetty samaa liikuntasuoritteen yksikköarvoa 0,692953 € kuin alkuperäisessä päätöksessä muiden hakijoiden kohdalla.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää täydentää 14.2.2023 § 23 päätöstä ja myöntää Turun Seudun Invalidit ry:lle 93,55 € toiminta-avustuksen vuodelle 2023. Avustus maksetaan vuoden 2023 avustusmäärärahojen koulutusavustuksen tililtä tai tulevista avustustoiminnan muista säästöistä.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun Seudun Invalidit ry
tpvMatilainen Päivi
tiedSotnik Kristiina