Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3321.03.20237

13977-2021 (02 05 00)

Liikuntapalvelujen hinnaston päivittäminen: ohjauspalvelut ja -tuotteet

Tiivistelmä: -

Liiklk § 33

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen ja erityisasiantuntija Minna Lainio-Peltola:

Liikuntapalvelujen ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnaston tarkistus on yksi osa koko liikuntapalvelujen hinnaston uudistamista osana Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kh 28.11.2022 § 493).

Liikuntapalvelujen hinnasto uudistetaan portaittain. Vuoden 2022 lopussa liikuntalautakunta päätti (13.12.2022 § 114) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden hinnaston uudesta tuoterakenteesta. Lisäksi liikuntalautakunta päätti helmikuussa (14.2.2023 § 20) omatoimikäytössä olevien liikuntapaikkojen sisäänpääsytuotteiden hinnoista ja periaatteista. Tässä päätöksessä keskitytään ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnoitteluun 1.1.2024 alkaen.

Ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnaston tarkistuksen tavoitteena on osaltaan kannustaa eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä liikkumaan säännöllisesti Turun kaupungin ohjatuissa liikuntapalveluissa joko uimahalleilla tai muissa pai-koissa järjestetyissä toiminnoissa. Tähän pyritään päivittämällä ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnoittelua niin, että hinnoittelu yhtenäistyy, yksinkertaistuu ja lukuisat eri hintakategoriat vähenevät. Samalla tehdään muutamia hinnan-tarkistuksia, vaikka ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnaston tarkistuksen tavoitteena ei ole ensisijaisesti korottaa hintoja. Hinnantarkistuksia tehdään sillä perusteella, että viime vuosien aikana tuotteiden hintoja ei ole korotettu yleisestä hintojen noususta huolimatta.

Esimerkiksi liikuntapalvelujen painonhallintaan kehitettyjen liikuntakurssien (Raskas sarja ja Ihanaiset naiset) hintoja on korotettu viimeksi vuonna 2012. Kymmenen vuoden aikana toimintaa on kuitenkin kehitetty niin, että nykyään asiakkailla on mahdollisuus harrastaa ohjattua liikuntaa 1–3 kertaa viikossa. Vuonna 2022 asiakkaille tehdyssä tyytyväisyys- ja palautekeskustelussa ilmeni, että kurssin hintaa pidetään edullisena, eikä kausihinnan korotus vaikuttaisi liikkumiseen jatkossa. Kehittämistä on tehty myös monissa muissa ohjaustuotteissa niin, että tuotteiden sisällöt ovat monipuolistuneet ja asiakkailla on mahdollisuus valita itselleen parhaiten soveltuva sisältö. Lisäksi hinnantarkistuksissa on huomioitu myös se, että Tilastokeskukselta saatujen tietojen mukaan vapaa-aikaan ja urheiluun liittyvät palvelut ovat kuluttajahintaindeksin mukaan nousseet vuodesta 2010 vuoden 2022 loppuun 16,45 prosenttiyksikköä, josta vuosien 2018 ja 2022 välillä tapahtunut korotus on ollut 3,54 prosenttiyksikköä.

Hinnoittelussa mahdollistetaan jatkossakin myös asiakkailta tullut toive, että kertamaksulla pääsee osallistumaan tiettyihin ohjatun toiminnan yksittäisiin ryhmiin. Tällöin toimintaan osallistumisen kokonaishinta on kausimaksua korkeampi. Lisäksi ohjauspalvelujen hinnoittelussa yhtenäistetään kaikkien alennusryhmien hintaa siten, että alennusryhmien hinta on aina 50 prosenttia perushinnasta. Samoin puolen kauden hinta vastaa aina 60 prosenttia perushinnasta. Hinnoittelussa on myös pyritty yhtenäistämään uimahalleissa järjestetyn toiminnan ja muun ohjaustoiminnan hintoja, joiden välillä ei ole aiemmin ollut yhtenäisyyttä.

Liite 1Liikuntapalvelujen ohjauspalvelujen ja -tuotteiden​ hinnasto

Oheismateriaali 1​Liikuntapalvelujen ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnasto sekä muutokset nykyhinnastoon

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen ohjauspalvelujen ja -tuotteiden uuden hinnaston edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHalonen Esko
tpvLainio-Peltola Minna


Liitteet:

Liiklk § 33
Liite 1:Liikuntapalvelujen ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnasto