Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3221.03.20236

13977-2021 (02 05 00)

Liikuntapalvelujen hinnaston päivittäminen: mainospaikat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 32

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja liikuntasuunnittelija Amanda Pulli:

​Liikuntapalvelujen hinnastoa on viimeksi päivitetty liikuntalautakunnan päätöksellä 25.10.2022 § 98. Nyt voimassa olevaa hinnastoa päivitetään mainospaikkojen hinnoittelun osalta.

​Turun kaupungin liikuntapaikoilla on mahdollisuus mainostaa eri tavoin: mm. seinämainoksilla, laitamainoksilla, jääkoneissa ja screeneillä. Nykyisessä hinnastossa mainospaikoille on määritelty lukuisia eri hintoja. Eri liikuntapaikkoihin on päätetty pääasiallisesti kalenterivuosikohtainen mainospaikkahinta, mutta hinnastossa ei ole määritelty tarkemmin esimerkiksi mainosten määrää tai niiden kokoja. Tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa mainospaikkojen hinnoittelua sekä samalla tukea turkulaisten seurojen ja yhdistysten toimintaa tarjoamalla heille mainospaikkoja edulliseen hintaan.

​Uudistettu mainospaikkojen hinnoittelu perustuu neliökohtaiseen hintaan, joka on seuroille ja yhdistyksille 50 €/m² sekä yrityksille 100​ €/m². Neliöperusteinen hinta luo mainospaikkojen myyntiin selkeän rakenteen, jonka avulla myyntiä voidaan jatkossa markkinoida entistä paremmin. Lähtökohtana on, että mainospaikat myydään ensisijaisesti seuroille ja yhdistyksille varainkeruumahdollisuutena. Toissijaisesti mainospaikka voidaan myydä myös suoraan yritykselle.

​Liikuntapalvelut määrittävät kunkin liikuntaolosuhteen mainospaikat ja niiden koot. Mainospaikoista voidaan tehdä toistaiseksi voimassa oleva tai kausiperusteinen sopimus, joka laskutetaan kerran vuodessa. Mainospaikkojen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

​Mainospaikkojen päivitetty hinnoittelu astuu voimaan 1.5.2023.

Liite 1Liikuntapalvelujen hinnasto: mainospaikkojen hinnoittelu 1.5.2023 alkaen​​

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen hinnaston päivityksen mainospaikkojen osalta edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvNummi Oskari
tpvPulli Amanda
tiedSitaru-Niemi Jaana


Liitteet:

Liiklk § 32
Liite 1:Liikuntapalvelujen hinnasto: mainospaikkojen hinnoittelu 1.5.2023 alkaen