Liikuntalautakunta 14.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:06 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
10 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
11 § Pöytäkirjan tarkastus
12 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
13 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
14 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2022
15 § Liikuntalautakunnan lausunto Lyseon koulun tarveselvitykseen
16 § Liikuntapalveluiden lausunto Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelman luonnokseen
17 § Nuorisotilojen ja liikuntatilojen vuokraus osoitteesta Seuravuorenkatu 2
18 § Liikuntapalveluiden alueurakoiden päivitetyn alasopimuksen hyväksyminen Kuntec Oy:n kanssa
19 § Ruissalo Campingin ja Saaronniemen talviuinnin hinnaston päivittäminen
20 § Liikuntapalvelujen hinnaston päivittäminen: sisäänpääsytuotteet
21 § Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten periaatteiden päivittäminen
22 § Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus v. 2023
23 § Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus v. 2023
24 § Liikuntalautakunnan tehtäväalueella vuoden 2022 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden tekemät aloitteet
25 § Ympäristönhoitokoneen hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.
26 § Jäänhoitokoneen hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon