Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2414.02.202315

1115-2023 (07 01 02)

Liikuntalautakunnan tehtäväalueella vuoden 2022 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden tekemät aloitteet

Tiivistelmä: -

Liiklk § 24

Toimistosihteeri Tea Ahjosaari:

Hallintosäännön 111 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyt kaupungin toimintaa koskevat aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet on vietävä tiedoksi asianomaiseen toimielimeen vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Liikuntalautakunnan tehtäväalueella on jätetty 1.1.-31.12.2022 kaupungin asukkaiden seuraavat aloitteet:

1. Dnro 2133-2022 Olli Johanssonin aloite 16.2.2022 Juhani Wahlstenin muistamisesta.

Aloite on valmistelussa liikuntapalvelujohtajalla, liikuntapaikkapäälliköllä ja liikuntapalvelupäälliköllä.

2. Dnro ​6474-2022 Turkuseura - Åbosamfundet ry:n ja Aarre Turku -yrittäjän aloite 19.5.2022 luistelupaikasta Vanhalle Suurtorille.

Aloite on ollut yhteisvalmistelussa museopalveluissa ja liikuntapalveluissa sekä kaupunginympäristön rakennusvalvonnassa. Aloitteeseen on annettu yhteisvastaus konsernihallinnon kärkihankkeiden toimesta.

3. Dnro 6561-2022 Elina Hakkaraisen ym. aloite 27.5.2022 Kuntalaisaloitepalvelussa frisbeegolfradasta pohjoiseen Turkuun.

Aloite on ollut valmistelussa liikuntapaikkaosastolla ja siihen on vastattu liikuntasuunnittelijan toimesta.

4. Dnro​ 8811-2022​ Laura Salmen aloite 3.8.2022 Kuntalaisaloitepalvelussa ulkokuntosalista Urheilupuistoon.

Aloite on ollut valmistelussa liikuntapaikkaosastolla ja siihen on vastattu liikuntasuunnittelijan toimesta.

5. Dnro​ 10553-2022 Turun Latu ry:n aloite​ 10.9.2022 ulkoilureitin rakentamisesta Turun lentokentän etelä- ja pohjoispuolelle.

Aloite on ollut yhteisvalmistelussa kaupunkiympäristölla ja liikuntapalveluissa. Aloitteeseen on vastattu liikuntasuunnittelijan toimesta.​

6. Dnro 128-2023 Runosmäen Urheilijat ry:n aloite 14.11.2022 Runosmäki-Raunistula -alueen liikuntaedellytysten kehittämiseksi.

Aloite on valmistelussa liikuntapaikkapäälliköllä.

Oheismateriaali 1​Aloitteet sekä toimenpiteet ja vastaukset aloitteisiin

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää merkitä mainitut tehtäväalueellaan vuonna 2022 jätetyt kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset tiedoksi ja käsitellyiksi lukuun ottamatta aloitteita Juhani Wahlstenin muistamisesta sekä Runosmäki-Raunistula -alueen liikuntaedellytysten kehittämisestä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedAhjosaari Tea