Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta1514.02.20236

484-2023 (10 03 02)

Liikuntalautakunnan lausunto Lyseon koulun tarveselvitykseen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 15

Oskari Nummi, Amanda Pulli ja Janina Mäkinen:

Tilapalvelut on 17.1.2023 pyytänyt lausuntoa Lyseon koulun tarveselvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnalta, liikuntalautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta. Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin Lyseon koulun tarveselvityksen.

Liite 1​Lyseon koulun tarveselvityksen lausuntopyyntö

Liite 2​Lyseon koulun tarveselvitys

Liite 3​Liikuntalautakunnan lausunto Lyseon koulun tarveselvityksestä

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi kari-Granfors:​

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä Lyseon koulun tarveselvityksen ja antaa tilapalveluille liitteen 3 mukaisen lausunnon.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi liikuntalautakunta totesi yksimielisesti, että kuntosali ja oheisharjoittelutila tulisi suunnitella siten, että omatoimikäytön mahdollisuus olisi teknisesti olemassa, jos tarve tulevaisuudessa sille syntyy.

Grönroos ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.​

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Liiklk § 15
Liite 1:Lyseon koulun tarveselvityksen lausuntopyyntö
Liite 2:Lyseon koulun tarveselvitys
Liite 3:Liikuntalautakunnan lausunto Lyseon koulun tarveselvityksestä