Kaupunginvaltuusto 01.10.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
188 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
189 § Pöytäkirjan tarkastus
190 § Peruspalvelulautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2012 (Kj)
191 § Toiminnan ja talouden seurantaraportti (Kj)
192 § Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan esitys katetusta lisämäärärahasta vuodelle 2012 (Kj)
193 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa "Kauppatori" (11/2011) (Yj)
194 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimusta koskevassa asiassa (Yj)
195 § Samppalinnan maauimala tekninen peruskorjaus (Pj)
196 § Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen (Otj)
197 § Orikedon palvelukeskus (Pj)
198 § Venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan Cultura -säätiön perustaminen (Kj)
199 § Valtuutettu Henry Toivarin aloite työhyvinvoinnin lisäämisestä (Pj)
200 § Valtuutettu Annika Lapintien ym. aloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Aurajoen itärannalle (Yj)
201 § Valtuutettu Sauli Saarisen ym. aloite nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttamisesta Turussa (Otj)
202 § Valtuutettu Eeva-Johanna Elorannan ym. aloite Turun kaupungin palvelujen toimittajan sitoutumisesta olemaan käyttämättä veroparatiiseja (Kj)
203 § Valtuutettu Eeva-Johanna Elorannan ym. aloite rollaattoria käyttävien vapauttamisesta maksusta Turun paikallisliikenteessä (Yj)
204 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon ym. aloite kunnallisten päiväkotitilojen huomioimisesta TYS:n uuden kaavan yhteydessä (Yj)
205 § Valtuutettu Mika Maaskolan ym. aloite jalkapallomaalien palauttamisesta Munkkionpuiston lähiliikuntapaikalle (Yj)
206 § Valtuutettu Sakari Hihnalan ym. aloite terveysaseman palauttamisesta Paattisille (Pj)
207 § Valtuutettu Terhi Vörlund-Walleniuksen ym. aloite Impivaaran uimahallin kylmäaltaan esteettömyydestä (Yj)
208 § Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan aloite kalleusluokan poistamisesta opetushenkilöstön palkkauksessa (Kj)
209 § Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan ym. aloite opettajien ylituntikaton kumoamisesta (Otj)
210 § Valtuutettu Mette Karlssonin ym. aloite kaupungin liikuntakorttien kohderyhmien laajentamisesta (Pj)
211 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon ym. aloite Vaalan tasoristeyksen muuttamisesta alikuluksi (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon