Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus42110.09.201212
Kaupunginvaltuusto19501.10.20128

11661-2011 (654)

Samppalinnan maauimala tekninen peruskorjaus (Pj)

Tiivistelmä: -

Kh § 421

Tilakeskus, tilajohtaja Mikko Lehtinen, tilacontroller Simo Lintunen 16.5.2012:

Perinteinen Samppalinnan uimastadion sijaitsee hienolla paikalla Samppalinnan mäellä Turun keskustassa. Se on oleellinen osa kesäistä Turkua. Nyt uimala on tullut siihen ikään, että se vaatii laajamittaisen teknisen peruskorjauksen.

Uimalan rakenteet ovat luonnolliset erittäin alttiita säärasituksille. Peruskorjauksen yhteydessä ratkaistaan rakenteiden iästä johtuvat ongelmat. Suurena ongelmana on altaan ja ulkotasojen vuotaminen. Niiden vesieristeet tulee uusia. Yhtenä vaihtoehtona on nykyisen altaan korvaaminen teräsaltaalla. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan LVIS- järjestelmät. Myös koko vedenkäsittelyjärjestelmä uusitaan tai osin peruskorjataan.

Laaditun tavoitehintalaskelman perusteella Samppalinnan uimastadionin teknisen peruskorjauksen hinnaksi on arvioitu 4.898.000 euroa (alv. 0 %). Mikäli altaan peruskorjaus toteutetaan teräsaltaalla, tulee kokonaishinta 200.000 euroa kalliimmaksi. Toisaalta valittaessa teräsallas säästetään vuosittaisissa käyttökustannuksissa huomattava summa.

Teknisen peruskorjauksen osalta on laadittu liitteenä oleva selvitys.

Tilaliikelaitoksen lausunnossa esitetään, että Samppalinnan uimastadionin altaiden ja allastasojen sekä sisätilojen rakenteet kunnostetaan. LVISA- tekniikka, sisältäen vedenkäsittelyjärjestelmän, uusitaan kokonaisuudessaan. Lisäksi teknisen peruskorjauksen yhteydessä tehdään vähäisiä turvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toiminnallisia ratkaisuja.

Tilaliikelaitoksen johtokunta esittää lausunnossaan Tilakeskukselle, että se osaltaan hyväksyy esitetyn Samppalinnan uimastadionin teknisen peruskorjauksen ja esittää, että johtokeskusluolan hukkalämpö hyödynnetään maauimalan lämmitysjärjestelmän suunnittelussa summalla 300.000 eurolla. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet leventää ja pidentää altaita vastaamaan kansainvälisten uimakilpailujen vaatimuksia.

Tilaliikelaitos on selvittänyt altaan leventämisen ja pidentämisen aiheuttamat kustannukset altaan saattamiseksi vastaamaan kansainvälisten uimakilpailujen vaatimuksia. Altaan leventäminen maksaisi 655.000 euroa (alv. 0 %) ja pidentäminen 24.000 euroa (alv. 0 %).

Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan, että Samppalinnan uimastadion tekninen peruskorjaus sisältää altaiden ja allastasojen uusimisen, sisätilojen kunnostamisen, kulunvalvontajärjestelmän uusimisen sekä LVIAS-tekniikan ja vedenkäsittelyjärjestelmän uusimisen. Teknisen peruskorjauksen yhteydessä tehdään vähäisiä toiminnallisia muutoksia, jotka parantavat turvallisuutta ja esteettömyyttä. Korjaustyöhön pitää varata vähintään yksi lämmin kausi tarkoittaen, että uimala on suljettu korjauksien johdosta koko vuoden. Teknisen peruskorjauksen suunnittelu on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti.

Liikuntalautakunta esittää lausunnossaan Tilakeskukselle, että se osaltaan hyväksyy esitetyn selvityksen Samppalinnan uimastadionin teknisestä peruskorjauksesta. Liikuntalautakunta haluaa lisäksi korostaa esteettömyyden ja turvallisuuden parantamista sekä sujuvan asiakaspalvelun mahdollistamista ja mahdollisuutta ottaa huomioon altaan pidennys täysimittaiseksi kilpailualtaaksi. Liikuntalautakunta haluaa korostaa korjauksen pikaista aikataulua.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 5.9.2012:

Edellä esitettyyn ja liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten katson, että Samppalinnan maauimalan tekninen peruskorjaus on välttämätön ja tulee toteuttaa kiireisesti siten, että teknisen peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan altaan pidennys, mutta ei levennystä. Tilaliikelaitoksen lausunnon perusteella pidennyksestä aiheutuu 24.000 euron (alv 0%) lisäkustannus, kun sen sijaan levennys aiheuttaisi 655.000 euron (alv 0%) kustannusnousun. Näkemykseni mukaan korjauksen yhteydessä tulee ottaa huomioon Turun Urheilupuiston kallioon sijoittuvasta konesalista syntyvä hukkalämpö. Hankkeen toteutusaikatauluun otetaan kantaa talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014–2016 käsittelyn yhteydessä.

Liite 1Selvitys hankkeen teknisestä peruskorjauksesta

(Liite arkistoidaan kaupunginvaltuuston päätöksen yhteyteen)

Oheismateriaali 1Tilaliikelaitoksen lausunto

Oheismateriaali 2Liikuntalautakunnan lausunto

EhdotusKaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Samppalinnan maauimalan tekninen peruskorjaus hyväksytään siten, että korjauksen yhteydessä toteutetaan altaan pidennys, mutta ei levennystä ja että korjauksen yhteydessä tulee ottaa huomioon Turun Urheilupuiston kallioon sijoittuvasta konesalista syntyvä hukkalämpö. Hankkeen toteutusaikatauluun otetaan kantaa talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014–2016 käsittelyn yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös käsittelyn jatkamisesta tehtiin äänin 10-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Rinne, Artesola, Hihnala, von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Manni, Leppä, Laaksonen, Sarlund ja Arve.

Lundahnin Eklundin kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Elo.

Kv § 195

Liite 1Selvitys hankkeen teknisestä peruskorjauksesta

Oheismateriaali 1Tilaliikelaitoksen lausunto

Oheismateriaali 2Liikuntalautakunnan lausunto

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Samppalinnan maauimalan tekninen peruskorjaus hyväksytään siten, että korjauksen yhteydessä toteutetaan altaan pidennys, mutta ei levennystä ja että korjauksen yhteydessä tulee ottaa huomioon Turun Urheilupuiston kallioon sijoittuvasta konesalista syntyvä hukkalämpö. Hankkeen toteutusaikatauluun otetaan kantaa talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2014–2016 käsittelyn yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, tilakeskus
tiedLiikuntalautakunta


Liitteet:

Kh § 421
Liite 1:Selvitys hankkeen teknisestä peruskorjauksesta

Kv § 195
Liite 1:Selvitys hankkeen teknisestä peruskorjauksesta