Kaupunginhallitus 04.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 12.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:21 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
311 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
312 § Pöytäkirjan tarkastus
313 § Matkailujohtajan viran (vak.nro 000328) lakkauttaminen
314 § Kehittämispäällikön viran perustaminen kulttuurin palvelukokonaisuuteen
315 § Nuorisopalvelupäällikön viran perustaminen lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuteen
316 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
317 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
318 § Monikulttuurisuusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2023-2025
319 § Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2023-2025
320 § Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2023-2025
321 § Turun kansainvälisen koulun tilahankkeen hankesuunnitelma (Kv)
322 § Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikön peruskorjauksen hankesuunnitelma
323 § Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos Turku Energian kortteli
324 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
325 § Määräaikaisen uraohjaajan viran jatkaminen konsernihallinnon maahanmuuttajapalveluissa
326 § Sovintosopimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom. 19 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon