Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31804.09.20238

5444-2023 (00 00 01)

Monikulttuurisuusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2023-2025

Tiivistelmä: -

Kh § 318

Kaupunginsihteeri Merja Jokela ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 30.8.2023:

Monikulttuurisuusneuvosto on kaupungin ja alueella toimivien maahanmuuttajajärjestöjen, kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin.​

Monikulttuurisuusneuvoston tehtäväkenttänä on kaupungin toimivaltaan kuuluvat asiat:

Kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 17 hyväksymän toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvoston, valitsee niiden jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain luottamushenkilö- ja yhdistysjäsenten kesken.​

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa vaikuttajaryhmien toimintaa ja tekee esitykset vaikuttajaryhmien jäsenistä kaupunginhallitukselle. Vaikuttajaryhmien koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaa konsernihallinnon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka vastaa yhdistysjäsenten hakuprosessista ja tekee yhdistysten edustajikseen valitsemien henkilöiden perusteella esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.​

Monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan kuhunkin kuusi yhdistysjäsentä ja heille varajäsenet. Yhdistysjäsenet voivat edustaa erikokoisia yhdistyksiä. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monipuolinen kokoonpano, joka edustaa kutakin kohderyhmää huomioiden sukupuolten tasa-arvo.

Yhdistysten jäsenehdokkaiden tulee olla turkulaisia ja sitoutuneita vaikuttajaryhmätoimintaan, ja heillä tulee olla edustamansa yhdistyksen hyväksyntä. Yhdistysedustajien kokoonpanossa pyritään toteuttamaan rotaatioperiaatetta, eli jäseniksi valitaan sekä aiemmin neuvostossa toimineita henkilöitä tuomaan edellisen neuvoston kokemusta että uusia tuoden uusia näkökulmia toimintaan.​

Luottamushenkilöedustajien valintaa valmistelee luottamuselintoimikunta.

​Kaupunki osoittaa kunkin vaikuttajaryhmän käyttöön valmistelusta vastaavan esittelijän ja teknisen sihteerin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 7.6.2023 § 73 esittänyt kaupunginhallitukselle, että seuraavat henkilöt valitaan monikulttuurisuusneuvoston yhdistysjäseniksi toimikaudelle 2023-2025:

Varsinainen jäsen ja yhdistys

Varajäsen ja yhdistys

Heidi Tuohisuo

Suomen Ukrainalaiset ry

Mira Jyläskoski

DaisyLadies ry

Viktor German

Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry

Eva Finch

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Nadia Aljaf

Kurdin yhdistys

Fardowsa Barale

Suufi-yhdistys

Anne Lehmus-Valtonen

Turun Urheiluliitto ry

Heidi Latvala-White

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri

Mohammad Badawieh (pj.)

Suomen arabialainen neuvosto ry

Shahin Ahmad

HangFlow ry

Hannaneh Mahmoudian

Auralan Setlementti ry

Salla Eilola

Turun yhteiskunnalliset sillanrakentajat

Luottamuselintoimikunnan jäsenet ovat esittäneet, että seuraavat henkilöt nimetään monikulttuurisuusneuvoston luottamushenkilöjäseniksi toimikaudelle 2023-2025:

Jäsen

Varajäsen

Sadri Beqiri

Afrah Al-Bayaty

Aytan Samadova (vpj.)

Pirjo Hovi-Hairisto

Theresia Epse Samfoga Doh

Marja Tommola

Paco Diop

Amro el-Khatib

Anna-Karin Tötterman

Johan Werkelin

Aleksi Saunamäki

Timo Viitala

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää asettaa monikulttuurisuusneuvoston toimikaudekseen 2023–2025 siten, että neuvosto voi kokoontua, kunnes uusi monikulttuurisuusneuvosto on asetettu, ja valitsee jäseniksi ja varajäseniksi edellä mainitut henkilöt.

Monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään Mohammad Badawieh ja varapuheenjohtajaksi Aytan Samadova.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTehtävään valitut
aoYhdistykset ja säätiöt
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedMonikulttuurisuusneuvosto