Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus32204.09.202312

6017-2023 (00 01 05, 10 03 02)

Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikön peruskorjauksen hankesuunnitelma

Tiivistelmä:

Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikön koulurakennus on rakennusteknisesti laajan peruskorjauksen tarpeessa. Tiloissa tehdään niin teknistä peruskorjausta kuin toiminnallisia muutostöitä, joilla parannetaan mm. tilojen käytettävyyttä, saavutettavuutta sekä esteettömyyttä. Hankkeen aikataulu on jaksotettu niin että koulu saa käyttöönsä Suikkilan koululta vapautuvat väistötilat Teräsrautelan koulun kentältä sekä osa opetuksesta siirretään Rieskalähteen koululle remontin ajaksi.

Kh § 322

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen, hankepäällikkö Saku Lehtiö ja huoltokirjakoordinaattori Jouni Färm 31.8.2023:

​Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikön koulurakennuksen peruskorjauksen tarve ja hankekuvaus perustuu Raksystems Oy:n vuonna 2017 laatimaan kuntoarvioon rakennuksesta, koulun henkilökunnan ilmoittamiin teknisiin ja toiminnallisiin tarpeisiin sekä monialaisen asiantuntijatiimin näkemykseen rakennuksen korjaustarpeista. Lisäksi tiloissa on tekeillä kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, joka valmistuu joulukuuhun 2023 mennessä.

​Vuonna 1956 rakennettu ja viimeksi vuonna 1990 saneerattu ja laajennettu koulurakennus on kokonaisalaltaan 2.889 m² ja huoneistoalaltaan 2.532 m². Rakennus on pääosin yksikerroksinen sisältäen kellarikerroksen.

Toiminnan mitoitus

​Teräsrautelan koulu muodostuu Suikkilan ja Teräsrautelan yksiköistä, joiden tiloissa toimivat luokat 1–6, esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Suikkilan yksikkö toimii tällä hetkellä väistötiloissa Teräsrautelan yksikön viereisellä urheilukentällä. Suikkilan yksikön toiminta siirtyy uusiin tiloihin uudisrakennuksen valmistuttua arviolta vuonna 2024. Tulevaan Suikkilan yksikköön sijoittuvat luokat 1–3, esiopetus sekä ap/ip-toiminta.

​Teräsrautelan yksikköön jäävät perusopetuksen luokat 4–6. Oppilaita Teräsrautelan yksikössä on nykyään 149. Nykyisellään yksiköiden luokkakoot vaihtelevat 16 oppilaasta 29 oppilaaseen. Jatkossa luokkakoot ovat keskimäärin n. 25 oppilaan luokkia. Teräsrautelan Yksikön oppilasmääräkapasiteettia kasvatetaan jatkossa.

​Esiopetuksen käytöstä sekä ap/ip-toiminnalta vapautuvat tilat ovat tulevan muutoksen myötä mahdollista ottaa opetuskäyttöön pienryhmätiloina.

Tehtävät toimenpiteet

​Rakennusteknisesti Teräsrautelan koulutalo vaatii laajaa peruskorjausta. Kaikki tilapinnat esitetään uusittavan nykypäivän tasoon, näitä ovat; sisäseinät, lattiapinnat ja sisäkattopinnat sekä akustointi. Myös pesuhuoneet, pukuhuoneet, wc:t ja sosiaalitilat uusitaan pinnoiltaan ja kalusteiltaan.

​Ikkunat, ovet sekä pintalaudoitukset ja lämmöneristys tuulensuojarakenteineen uusitaan.

​Välituntipihaa pyritään tontin pinnanmuodot huomioiden laajentamaan ja sen viihtyisyyttä parantamaan. Pihalle lisätään rakenteita ja leikkivälineitä parantamaan olosuhteita ja kannustamaan liikunnalliseen aktivoitumiseen. Laajennuksen mahdollistamiseksi tarkastellaan suunnitteluvaiheessa mm. henkilökunnan pysäköintijärjestelyjä ja mahdollista uutta sijaintia, jotta piha-alueita saataisiin vapautettua lasten käyttöön mahdollisimman paljon.

​Koulun viereinen liikuntakenttä kunnostetaan, kun sillä sijaitsevasta väistötilarakennuksesta voidaan luopua ja siirtää se pois kentältä. Liikuntakenttä ja osa koulun liikennejärjestelyistä sijaitsee puistoalueella.

​Perustoiminnoiltaan ja tilajärjestelyiltään koulu säilyy pitkälti entisenlaisena. Yksittäisiä muutos- ja parannustarpeita on useita, mutta ne lisäävät opetustilojen määrää sekä tilojen toiminnallisuutta.

​Hankekuvauksessa esitetään tehtävän mm. seuraavia konkreettisia parannuksia:

Toteutustapa

​Teräsrautelan koulun peruskorjauksen rakentaminen kilpailutetaan useampana erillisenä urakkana. Suunnittelun hankinta toteutetaan rakentamisesta erikseen.

Kustannusarvio

​Hanke rahoitetaan kaupungin oman investointiohjelman kautta.

Kustannusarvio on 7,4–8,0 miljoonaa euroa.

​Kustannusarviossa ei ole huomioitu rakenteissa mahdollisesti piilossa olevia haitta-aineita. Tekeillä oleva kuntotutkimus tulee vastaamaan mm. tähän kysymyksiin niin ettei rakenteisiin jää yllätyksiä vaan esiin tulevat ongelmakohdat osataan huomioida suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ja peruskorjaustoimenpiteitä osataan toteuttaa tarvittavassa laajuudessa. Kustannusarvion hankevarauksissa on varauduttu mahdollisiin vanhojen rakenteiden ja vaurioiden korjauskustannuksiin, joita peruskorjauskohteissa tulee eteen. Mikäli rakenneavauksissa tulisi eteen suuria ennalta-arvaamattomia yllätyksiä, ei näitä ole osattu kustannusarviossa tai hankkeen aikataulussa huomioida. Myöskään kovien käsityöntilojen koneita ei ole huomioitu laskennassa, sillä vanhoja koneita lähtökohtaisesti pystyttään uudelleen hyödyntämään.

Aikataulu ja rakentamisen aikainen väistötilaratkaisu

​Suunnitteluvaihe aloitetaan hankesuunnitelman hyväksynnän ja investointimäärärahan antamisen jälkeen ja kestää arviolta n. 7–9 kk. Rakennuksen peruskorjauksen valmistumistavoite on 2027.

​Väistötiloina käytetään Suikkilan koulun väistötiloiksi rakennettuja tiloja koulun vieressä olevalla Nuppulankentällä, lisäksi osa opetuksesta siirretään Rieskalähteen koululle remontin ajaksi.

Oheismateriaali 1​Teräsrautelan koulu – peruskorjauksen hankesuunnitelma 16.8.2023

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja pyytää siitä lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä liikuntalautakunnalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

laupKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
laupLiikuntalautakunta